Voorbereidende werkzaamheden herinrichting centrumroute Terheijden

10 jan 2019

In de week van 7 t/m 11 januari 2019 is gestart met het graven van proefsleuven. Deze proefsleuven worden gemaakt om de juiste ligging van de kabels en leidingen te bepalen. De werkzaamheden vinden plaats in de Hoofdstraat, Markstraat, Raadhuisstraat en Molenstraat in Terheijden. Tijdens de werkzaamheden worden er tijdelijke verkeersmaatregelen geplaatst, waardoor verkeershinder kan ontstaan. De werkzaamheden duren ongeveer 3 weken.