Voorgenomen grondverkoop Dorpshart Made

2 mei 2022
In het kader van de beoogde ontwikkeling van het Sociaal Cultureel Dorpshart heeft de gemeente het voornemen om enkele percelen in het centrum van Made te verkopen aan Breda Bouw B.V.

U kunt hier meer over lezen op de website Overheid.nl