Voorstel voor Sociaal Cultureel Dorpshart Made naar gemeenteraad

21 dec 2020
Het college vraagt aan de gemeenteraad in te stemmen met de plannen voor het Sociaal Cultureel Dorpshart in Made. In de te restaureren Bernarduskerk komt ruimte voor een bruisend verenigingsleven, consultatiebureau, kinderdagopvang, de bibliotheek en een theaterzaal met verzinkbaar podium. Het gebied rondom de kerk krijgt een kwaliteitsimpuls met 55 nieuwe woningen en een facelift voor het Gaymansplantsoen.

Samenhang

De locatie waar nu de Mayboom staat is een van de plekken waar de nieuwe woningen gerealiseerd worden. “We hebben met deze ontwikkeling de kans om een impuls te geven aan het hart van Made,” voorspelt Jan-Willem Stoop, wethouder Ruimtelijke Ordening. “We presenteren hier een duurzaam en samenhangend geheel waarmee we het dorp een echt kloppend hart kunnen geven. Hier kan men wonen, chillen, werken en genieten.”

Prachtplek

“Alle verenigingen hebben hier een prachtplek,” vult Lieke Schuitmaker, portefeuillehouder sociaal-cultureel werk, aan. “Dat geeft een boost voor het sociaal-culturele leven in Made. Niet voor niets noemen we dit het dorpshart. Van jong tot oud, echt iedereen kan er terecht voor ontwikkeling, ontspanning en sociaal contact. Het is een plek die veel levens zal raken en waar herinneringen gemaakt worden.”

Meer woningen

Het plan voor de Bernarduskerk dat het college nu voorlegt aan de raad voorziet in een grotere theaterzaal dan eerder gepresenteerd. Eind december 2019 zijn de plannen gepresenteerd aan betrokkenen zoals inwoners en samenwerkingspartijen. Sindsdien zijn de plannen verder uitgewerkt, geoptimaliseerd en financieel doorgerekend. Een van de aanpassingen is het geplande aantal woningen, dat is opgehoogd van 42 naar 55.

Financiële onderbouwing

De gemeente ontwikkelt het project samen met bouwbedrijf Breda Bouw en BOEi, een maatschappelijke onderneming die zich richt op herbestemming en restauratie van cultuurhistorische gebouwen. Het college vraagt de raad de plannen voor het dorpshart vast te stellen. Het gaat onder meer om het stedenbouwkundig plan, het ‘vlekkenplan’ voor de indeling van de kerk, de financiële onderbouwing en het plan voor de grondexploitatie. De raad bespreekt de plannen in drie fasen. Het is begin volgend jaar geagendeerd voor de Inforaad op donderdag 7 januari en de Opinieraad op 14 januari. Het raadsvoorstel staat gepland op 28 januari 2021. Als de gemeenteraad een positief besluit neemt kan de bestemmingsplanprocedure van start gaan en de architect aan de slag om de plannen voor de Bernarduskerk en de woningen verder uit te werken.