Voortgang formatie gemeentebestuur (2)

3 apr 2018
Informateur Ton Braspenning licht op donderdag 5 april om 19.30 uur in het gemeentehuis zijn advies toe voor het vormen van een coalitie. Deze bijeenkomst is openbaar.

Het advies is tot stand gekomen na twee gespreksrondes tussen de informateur en de vertegenwoordigers van de zeven politieke partijen. “Deze gesprekken verliepen zeer positief”, aldus de heer Braspenning.

De informateur dankt de partijen voor de openheid en de bereidheid om snel afspraken te maken. Het verslag over de gespreksronde wordt woensdag aangeboden aan de vertegenwoordigers en donderdagavond 5 april toegelicht.

De volledige uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 vindt u op deze website.