Voortgang herinrichting centrumroute Terheijden

28 mrt 2019
De herinrichting van de doorgaande route in Terheijden is nog in voorbereiding. Het is een goed moment om u te informeren over wat we hebben gedaan en wat we nog gaan doen.

Na de informatieavond van afgelopen december zijn er op basis van de doorgekregen reacties aanpassingen gedaan in het ontwerp en het bestek. De aangepaste tekeningen verwachten we vanaf eind maart 2019 op onze website www.drimmelen.nl/herinrichting-centrumroute-terheijden te kunnen presenteren.

De verwachting is dat eind mei het werk definitief gegund kan worden aan de aannemer. Deze aannemer legt ook het warmtenet voor Traais Energie Collectief aan. Tegen die tijd informeren we u over de definitieve start van de werkzaamheden.

Werkzaamheden in fasen

De werkzaamheden worden uitgevoerd in twee delen. Deel 1 vanaf de rotonde tot de Schapenbogert wordt als eerste opgepakt. Deel 2 Schapenbogert tot aan het kombord in de Molenstraat voeren we pas uit als het Waterschap Brabantse Delta goedkeuring geeft. Deze goedkeuring hangt af van de keuze over de huidige en toekomstige waterkering. Dit besluit wordt naar verwachting in het vierde kwartaal genomen.

Archeologisch onderzoek

In de afgelopen twee maanden is er een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat er hoge archeologische verwachtingen zijn.

Om deze beter in beeld te krijgen worden er binnenkort proefvakken gegraven. Deze vakken komen in de rijbaan van de Molenstraat, Raadhuisstraat, Markstraat en Hoofdstraat. Tijdens deze werkzaamheden leiden we het doorgaand verkeer om via het Molenpad, Lage weg, Ruitervaartseweg en Zeggelaan. De omleidingen worden bekend gemaakt met omleidingsborden. De aannemer informeert de aanwonenden van het proefvak over de bereikbaarheid.

Nutsbedrijven

Tijdens een groot project werken wij altijd samen met de nutsbedrijven. Dit is voor hen ook het beste moment om leidingnetwerk aan te passen. Enexis verlegt of verzwaart een aantal leidingen in de Markstraat voordat wij daar het riool vervangen. Zij starten hiermee in de week van 29 april 2019. Brabant Water past net als Enexis een aantal leidingen in de Markstraat aan. Zij starten hiermee ook in de week van 29 april 2019. De aannemer van Enexis en Brabant Water informeert de bewoners daar zelf over.

Communicatie & BouwApp

Naast bewonersbrieven en de gemeentelijke website maakt de gemeente ook gebruik van de BouwApp voor communicatie over dit project. U kunt de BouwApp downloaden in de appstore van Apple of in Google Play Store. Daarna kunt u deze op uw smartphone of tablet installeren. Het project ‘Herinrichting doorgaande route Terheijden’ is daar te vinden. Daar plaatsen we regelmatig berichten. Op die manier kunt u het project ook volgen.

Vragen

Heeft u nog vragen? Stel ze gerust. U kunt het beste contact met opnemen met Wim Kapitein via het algemene telefoonnummer van de gemeente Drimmelen (140162). Ook kunt u aanvullende informatie zoals de verzonden bewonersbrief en de terugkoppeling van de informatieavond terugvinden op: www.drimmelen.nl/herinrichting-centrumroute-terheijden.