Vragenlijst Wonen

22 apr 2021

Deel uw ideeën over wonen in de gemeente Drimmelen!

De gemeente Drimmelen en haar partners proberen er voor te zorgen dat alle inwoners kunnen wonen zoals zij dat zelf het liefste willen. In welk dorp, in wat voor woning, enzovoort. En dat hun woning ook aansluit bij specifieke behoeften en/of wensen voor nu en in de toekomst, bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid, zorg en welzijn of gezinsuitbreiding. We willen het woningaanbod in onze gemeente graag vergroten en daarvoor zijn al diverse plannen in voorbereiding, maar we vinden het belangrijk om dan ook wel de juiste woningen toe te voegen.

Daarom doen de gemeente Drimmelen en woningcorporatie Woonvizier nu onderzoek naar de woonwensen die er binnen de gemeente leven. Alle inwoners van Drimmelen zijn van harte uitgenodigd om hun ideeën over het wonen en leven in Drimmelen te delen aan de hand van een vragenlijst.

Vragenlijst

De vragenlijst gaat over de volgende thema’s: 
a. Het bouwen van nieuwe woningen; 
b. Het verduurzamen van woningen; 
c. Het wonen voor mensen met een bepaalde kwetsbaarheid (wonen met zorg); 
d. Andere ideeën om het wonen en leven in de gemeente Drimmelen te verbeteren. 

De vragenlijst staat t/m 10 mei 2021 open en is hier te vinden.

Daarnaast is er een papieren versie verkrijgbaar bij de balie op het gemeentehuis in Made. U kunt de papieren vragenlijst na het invullen ook daar weer achter laten.

Nieuw woonbeleid en nieuwe visie op ‘wonen met zorg’

De reacties op deze vragenlijst maken onderdeel uit van een breed onderzoek naar de behoeften en wensen op het gebied van wonen in onze gemeente. Dat onderzoek gebruiken we voor het vernieuwen van het woonbeleid in Drimmelen én voor het maken van een nieuwe visie op wonen met zorg.  
    
Alvast hartelijk dank voor uw tijd en reactie!