Vrijwilligerswerk instrument bij terugkeer naar arbeidsmarkt

28 mei 2020
De gemeente Drimmelen zet steeds meer in op vrijwilligerswerk en werkervaringsplaatsen om mensen met een uitkering naar de arbeidsmarkt te leiden. Met nieuwe beleidsregels die het college vaststelde kan de gemeente mensen met een uitkering een participatieverplichting opleggen tot 32 uur per week. “We leveren hierbij altijd maatwerk en houden rekening met wat mensen wel en niet kunnen,” licht wethouder Lieke Schuitmaker van sociale zaken toe.

Beleidsregels

Met de beleidsregels die het college vaststelde wordt overtuigender ingezet op vrijwilligerswerk en werkervaringsplaatsen. Dit is een van de afspraken uit het coalitie-akkoord. “We zagen vorig jaar al dat vrijwilligerswerk helpt bij het toewerken naar een baan”, vertelt wethouder Lieke Schuitmaker: “We zijn mensen intensiever gaan begeleiden naar werk en dat werpt zijn vruchten af. Van de 40 mensen die als vrijwilliger aan de slag gingen, vonden er bijvoorbeeld 10 een echte baan.” Het netto aantal mensen met een uitkering daalde in 2019 met 25 naar 160, het laagste in de regio. Het college van burgemeester en wethouders rapporteerde in februari hierover in een brief aan de gemeenteraad.

Win-win

In nauwe samenwerking met het Vrijwilligers Informatiepunt van SWO Drimmelen wordt gekeken naar een goede match tussen wat iemand kan en de mogelijkheden voor
vrijwilligerswerk. “Het is echt een win-win situatie. De vaardigheden die deze vrijwilligers opdoen kunnen ze weer inzetten bij betaald werk. Vrijwilligerswerk of een werkervaringsplaats kan helpen bij het krijgen van meer zelfvertrouwen en het zorgt voor een ritme in de dagen. Bovendien houdt actief zijn mensen langer gezond. En tegelijkertijd zijn er zoveel mensen die geholpen zouden zijn met wat extra vrijwilligers. Een beetje ondersteuning kan echt het verschil maken voor iemand die net even hulp nodig heeft,” zegt Schuitmaker. “In onze dorpen regelen we dingen samen, zetten we de schouders eronder, kijken we naar elkaar om, helpen we elkaar. Vrijwilligerswerk is daar een belangrijk onderdeel van.”