Waar wilt u prettiger en veiliger kunnen fietsen?

22 apr 2020

In onze gemeente wordt er veel gefietst. Daarom wil de gemeente Drimmelen het fietsen hier nóg fijner maken. Een online onderzoek moet in beeld brengen waar verbeteringen op dat gebied mogelijk zijn. Inwoners en bezoekers kunnen door het invullen van een vragenlijst onder andere aangeven over welke fietsroutes ze tevreden zijn, maar ook over welke fietsroutes ze dat nog niet zijn en waar dat door komt. Maar ook bijvoorbeeld of er ergens een fietspad ontbreekt.

Onderzoek

Het doel van het onderzoek is erachter te komen wat de belangrijkste fietsroutes zijn binnen de gemeente en wat de gewenste verbeteringen zijn. Zo moeten de antwoorden inzicht geven in welke fietsroutes we echt nog missen in de gemeente en welke fietsvoorzieningen er nodig zijn om het fietsen nog prettiger en veiliger te maken. De resultaten van het onderzoek worden gebruikt om een ‘Uitvoeringsprogramma Fiets’ te maken.

Uw mening telt

We willen iedereen binnen de gemeente Drimmelen uitnodigen om mee te werken aan dit onderzoek, zodat we er samen voor kunnen zorgen dat het fietsen in onze gemeente zo fijn mogelijk wordt voor iedereen. Uw mening telt, dus laat van u horen!

U kunt meedoen door de vragenlijst vóór 17 mei in te vullen via de volgende link: https://verkeersenquete.nl/v/drimmelenfietst

Het invullen van de vragenlijst vraagt ongeveer 10 minuten van uw tijd en is uiteraard geheel anoniem. De vragenlijst staat vanaf 23 april online.