Waardering inwoners voor gemeentegroen en onderhoud openbare ruimte groeit

26 feb 2021

De waardering van inwoners voor het onderhoud van de openbare ruimte in de gemeente groeit. In 2018 kreeg het onderhoud gemiddeld een 5,9, in 2019 een 6,0 en in het afgelopen jaar een 6,3. Dat blijkt uit een onderzoek over de waardering voor de openbare ruimte. Terheijdenaren zijn het meest tevreden, daar kreeg de openbare ruimte een 6,7, de inwoners van Wagenberg waarderen het onderhoud in de openbare ruimte het laagst met een 6,0. De waardering voor het openbaar groen steeg van een 5,6 in 2018 naar 5,8 in 2019 en 6,0 in 2020. Dat is te lezen in een Raadsbrief over dit onderwerp.

Stijgende lijn

Wethouder Jan-Willem Stoop: “We zijn op een andere manier gaan werken en zien dat terug in de cijfers. Voor het groenonderhoud moet sociaal werkbedrijf MidZuid vooral kijken naar waar het nodig is, in plaats van alleen op basis van tevoren bedachte onderhoudsschema’s. Dat doen de meeste mensen ook in hun eigen tuin zo,” legt Stoop uit. “We vertrouwen erop dat de stijgende lijn in 2021 doorzet.” De nieuwe manier van werken is geïntroduceerd in 2017. In het beleidsplan is het rapportcijfer 6,5 geformuleerd als realistisch doel voor een gemeente als Drimmelen.

Elk jaar

Dat rapportcijfer wordt jaarlijks bepaald door een tevredenheidsonderzoek te houden. Hiermee meet de gemeente op welke onderdelen het onderhoud in de gemeente goed is of beter kan. Daarbij kijkt de gemeente ook waar extra inzet nodig is vanuit Openbare Werken. In de vragenlijst komen onderwerpen zoals zwerfafval, hondenpoep en onkruid aan bod. Het onderzoek is afgenomen onder ruim 2.250 inwoners van de gemeente Drimmelen. Hiervan vulde 886 inwoners, omgerekend 39%, de enquête in.

Stoepen

Als de inwoners een lijst met aspecten van de openbare ruimte wordt voorgelegd, dan zijn ze het meest te spreken over de openbare verlichting (79% tevreden of zeer tevreden). Iets meer dan de helft van de respondenten is (erg) tevreden over de speelplekken (58%), het straatmeubilair (55%), het openbaar groen (55%), de fietspaden (54%) en de wegen (51%). Inwoners zijn het minst tevreden over de stoepen. Bijna de helft van de inwoners is (zeer) ontevreden hierover (47%). Ook is 30% tot 40% (zeer) ontevreden over de aanpak van hondenpoep (37%), de parkeersituatie (33%) en de toegankelijkheid (34%), maar per saldo zijn hier meer inwoners tevreden over dan ontevreden.

Investeringen

De gemeente doet onderzoek naar de parkeersituatie in de dorpen en gaat een aantal fietspaden verbeteren. Ook wordt gewerkt aan de trottoirs. Wethouder Stoop: “De stoepen krijgen voorrang dit jaar. We investeren een half miljoen euro uit bestaand budget en de gemeenteraad heeft zelfs 250.000 euro extra uitgetrokken voor de aanpak van de stoepen in de dorpskernen in 2021. In maart wordt het eerste netwerk van verbeterde stoepen in Lage Zwaluwe opgeleverd.