Waardevolle bomen in Drimmelen op de kaart

7 apr 2021

De gemeente Drimmelen gaat werken met een Waardevolle bomenkaart. Daarop staan de vastgestelde ‘waardevolle’ bomen die in de gemeente te vinden zijn, zowel die van de gemeente als van particulieren. Met deze kaart worden de waardevolle bomen beter beschermd en tegelijkertijd het kapbeleid vereenvoudigd. Gisteravond, op 1 april 2021, is de concept Waardevolle bomenkaart voor het eerst gepresenteerd tijdens de informatieronde van de raad. Op 8 april 2021 wordt de kaart behandeld tijdens de opinieronde. Bij de bomenkaart komt ook een speciale bomenroute: een route langs verschillende waardevolle bomen in de gemeente.

Waardevolle bomenkaart

Met het integrale groenbeleidsplan van de gemeente (‘Groen leeft en verbindt’ 2017-2026) is besloten om te gaan werken met een Waardevolle bomenkaart. Eind 2019 zijn daarvoor de uitgangspunten vastgesteld en daarna is de kaart uitgewerkt tot de huidige vorm. Wethouder Jan-Willem Stoop: “We willen de pracht en biodiversiteit van onze groene leefomgeving in Drimmelen graag behouden. Daarom hebben we nu circa 17.000 bomen in onze gemeente de officiële titel ‘waardevol’ gegeven op een Waardevolle bomenkaart. Met de bomenkaart bieden we extra bescherming aan al die bomen, want waardevolle bomen mogen niet zonder vergunning en zwaarwegende redenen gekapt worden.” 
De bomenkaart is te vinden op de pagina 'Waardevolle bomenkaart' op deze website.  

Puntensysteem

De verschillende bomen in de gemeente zijn beoordeeld op basis van diverse punten (waaronder biodiversiteit, duurzaamheid, etc.). Alle bomen zijn belangrijk en elk op hun eigen manier waardevol te noemen, maar om op de Waardevolle bomenlijst te komen moest een boom 35 punten of meer krijgen in de beoordeling.
Volgens berekening van klimaatadaptatie Nederland heeft Drimmelen in totaal circa 143.709 bomen in de gemeente, waarvan naar schatting zo’n 85.000 bomen in de Biesbosch. De bomen die bijvoorbeeld in de Biesbosch staan of van Staatsbosbeheer zijn, staan niet op de kaart. Zij hebben een eigen bescherming. Van de ongeveer 17.000 waardevolle bomen die op de kaart opgenomen staan, is circa 73% eigendom van de gemeente, circa 21% is eigendom van particulieren en circa 6% is eigendom van derden zoals het waterschap en provincie.

Vereenvoudigen kapbeleid

Naast het borgen van de waardevolle bomen, maakt de bomenkaart ook het kapbeleid overzichtelijker en eenvoudiger. Met de bomenkaart kan namelijk worden bekeken of een bepaalde boom in de categorie ‘waardevol’ valt. Bomen die niet op de Waardevolle bomenkaart staan en niet onder een ander beschermingsregime vallen, kunnen zonder vergunning gekapt worden. Staat de boom wel op de Waardevolle bomenkaart? Dan is het aanvragen van een omgevingsvergunning verplicht en moeten er zwaarwegende argumenten aangedragen worden om de vergunning te krijgen, bijvoorbeeld in verband met risico’s voor de veiligheid, schade, gezondheid boom of maatschappelijk belang. Dit geldt ook voor particuliere eigenaren van waardevolle bomen. Het kappen of (zwaar) beschadigen van een waardevolle boom zonder omgevingsvergunning is illegaal en daar zal dan ook een boete en/of herplantplicht op volgen.

Wandelen/fietsen langs waardevolle bomen

Om de waardevolle bomen in de gemeente nog meer in het zonnetje te zetten, is er ook een speciale Waardevolle Bomenroute gemaakt. Deze is nu in concept klaar en digitaal te bekijken. Reacties hierop zijn welkom. Die route zal de komende tijd nog verder uitgewerkt en uitgebreid worden, zodat deze ook echt als wandeling of fietsroute gebruikt kan worden. Iedereen kan dan vanaf half juni een wandeling of fietsrondje maken langs verschillende waardevolle bomen in de gemeente, waarbij ze uitleg krijgen over die bomen.
De concept bomenroute is ook te vinden op de pagina 'Waardevolle bomenkaart op deze website.

Hoe verder?

Tijdens de opinieronde van 8 april 2021 wordt de bomenkaart behandeld door de gemeenteraad. Na de opinieronde wordt de bomenkaart indien nodig wat aangepast, daarna vastgesteld door het college en in gebruik genomen. De particuliere eigenaren van waardevolle bomen worden geïnformeerd en eventuele bezwaren worden afgehandeld. Op basis van de beoordeling van nakomende reacties actualiseert de gemeente de kaart in het najaar. Daarna volgt elke 5 jaar een actualisatie van de Waardevolle bomenkaart. De bomenroute zal vanaf 14 juni 2021 voor iedereen beschikbaar zijn. Bij ingrijpende aanpassingen voor wat betreft gemeentelijke bomen die niet op de kaart staan, zal de gemeente dit in overleg met de directe omgeving doen.