Werk en inkomen

Vluchtelingen uit Oekraïne ontvangen leefgeld. Zij mogen ook in Nederland werken. Sinds 1 april 2022 hebben zij geen werkvergunning (officieel tewerkstellingsvergunning of twv) meer nodig. Hieronder is een overzicht te vinden van de meest gestelde vragen met betrekking tot werk en inkomen.

In de Regeling opvang ontheemden Oekraïne staan de regels voor opvang en leefgeld. Op de website van de Rijksoverheid zijn factsheets te vinden in het Nederlands, Oekraïens en Engels.  

Leefgeld

Oekraïense vluchtelingen hebben recht op een leefgelduitkering, vanaf het moment dat zij in de Basisregistratie Personen (BRP) ingeschreven staan. Het leefgeld wordt maandelijks uitgekeerd.

Aanmelden

Aanmelden voor leefgeld kan door een e-mail te sturen naar: jschoenmakers@drimmelen.nl

Waarvoor is het leefgeld?

Het leefgeld is bedoeld voor maaltijden, kleding en andere persoonlijke uitgaven. Het bedrag bestaat uit 3 delen. De hoogte van het bedrag hangt af van de soort opvang en van de leeftijd:

 1. Deel voor maaltijden: €205 per persoon per maand. Dit bedrag is gelijk voor alle leeftijden.
 2. Deel voor kleding en andere persoonlijke uitgaven: €55 per persoon per maand. Dit bedrag is gelijk voor alle leeftijden.
 3. Deel voor extra bedrag in gastgezin. Dit noemen we de woontoelage
  - 18 jaar en ouder: € 215,00 per persoon per maand.
  - jonger dan 18 jaar: € 55,00 per persoon per maand.

Oekraïense vluchtelingen kunnen de woontoelage gebruiken voor bijvoorbeeld openbaar vervoer, familiebezoek of sport. Zij kunnen dit geld ook gebruiken om bij te dragen aan de kosten van het gastgezin, maar dit is niet verplicht.

Hoe krijgen Oekraïense vluchtelingen het leefgeld?

Vluchtelingen die recht hebben op leefgeld, krijgen hun leefgeld uitbetaald op hun rekeningnummer. Is iemand op een andere datum dan de eerste dag van de maand in de gemeente Drimmelen gekomen? Dan betalen wij het leefgeld de eerste keer vanaf de datum dat iemand is ingeschreven in het BRP. De maand daarna betalen wij het leefgeld op de eerste dag van de maand.

Betaling via Nederlandse bankrekening of prepaid pinkaart

Vluchtelingen uit Oekraïne die geen Nederlandse bankrekening hebben, krijgen van ons een BNG prepaid pinkaart. Hierop zetten wij het leefgeld voor de maand. Met de BNG prepaid pinkaart kan iemand via elke betaalautomaat in Nederland betalen. En contant geld opnemen.

Krijgt iemand leefgeld en verandert er iets in de situatie?

Geef dit aan ons door via Judith Schoenmakers. Bijvoorbeeld in deze situaties:

 • Als iemand naar een ander opvangadres binnen de gemeente gaat. Dit kan betekenen dat de hoogte van het bedrag verandert.
 • Als iemand naar een ander opvangadres buiten de gemeente gaat. Het leefgeld via de gemeente Drimmelen stopt dan op de dag dat iemand naar een andere gemeente gaat. Het leefgeld kan aangevraagd worden bij de nieuwe gemeente.
 • Als iemand de opvang verlaat. Bijvoorbeeld omdat zij ergens anders woonruimte hebben gevonden.
 • Als iemand betaald werk gaat doen.

De inwoners op de boot in Lage Zwaluwe kunnen dit doorgeven aan de medewerkers op de boot.

Werk

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen in loondienst werken in Nederland. Ze moeten dan wel onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. De werkgever heeft dan geen tewerkstellingsvergunning nodig. De werkgever moet wel een melding doen bij het UWV

Een vluchteling uit Oekraïne heeft ook een BSN nummer nodig en een bewijs van verblijf nodig

Vrijwilligerswerk

Vluchtelingen uit Oekraïne mogen vrijwilligerswerk doen, als zij onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming van de Europese Unie vallen. Hiervoor is geen tewerkstellingsvergunning nodig, maar UWV toetst wel of het gaat om vrijwilligerswerk. De organisatie moet daarom een vrijwilligersverklaring aanvragen bij UWV. Deze verklaring is 3 jaar geldig en geldt niet voor 1 persoon, maar voor het soort vrijwilligerswerk. 

Overige vragen en antwoorden

Heeft u nog meer vragen met betrekking tot werk en inkomen van een Oekraïense vluchteling? Kijk dan op de website van de RIjksoverheid