Wethouder Jan-Willem Stoop

P.J.W. Stoop
e-mail: jstoop@drimmelen.nl
Lijst Harry Bakker
1e loco-burgemeester

Portefeuille 

 • Openbare ruimte
 • Verkeer en vervoer
 • Water, inclusief klimaatadaptie
 • Ruimtelijke ontwikkeling
 • Wonen
 • Grondzaken
 • WABO
 • Zwembaden
 • Landbouw
 • Omgevingsvisie
 • Geluk
 • Centrumplan Made
 • KCV
 • Externe veiligheid

Nevenfuncties, ambtshalve

 • Lid portefeuillehoudersoverleg Mobiliteit Regio West-Brabant
 • Lid bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer Regio West-Brabant
 • Lid stuurgroep dynamisch platteland
 • Lid portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ordening en Wonen Regio West-Brabant
 • Lid regionaal Ruimte Overleg Regio West-Brabant