Wethouder Jürgen Vissers ondertekent convenant Digi-Taalhuis voor gezamenlijke aanpak laaggeletterdheid

5 sep 2018
Op vrijdag 7 september 2018 - ter ere van de Week van de Alfabetisering - ondertekent wethouder Jürgen Vissers een convenant met samenwerkingspartners. Met het Digi-Taalhuis staan organisaties en vrijwilligers klaar om laaggeletterden in de gemeente Drimmelen samen te ondersteunen om beter te leren lezen en schrijven. Partners zijn Theek 5, SWO, Surplus, Vluchtelingenwerk, ROC Kellebeek, Stichting Lezen en Schrijven en de gemeente Drimmelen.

Uit onderzoek blijkt dat in de gemeente Drimmelen tussen de 5 en de 8% van de beroepsbevolking laaggeletterd is. Dit komt neer op circa 1.100 laaggeletterden in de leeftijd van 18 tot 65 jaar. Als ook de doelgroep 65+ wordt meegenomen komen er naar schatting nog eens 1.200 laaggeletterden bij, dus in totaal gaat het om 2300 personen.

2300 inwoners die vanwege beperkte taal-, lees-, reken- of digitale vaardigheden mogelijk niet volwaardig mee kunnen komen in onze maatschappij. En hier problemen door kunnen ervaren in hun thuissituatie, financieel, op het werk of met de gezondheid omdat ze rekeningen, instructies of bijsluiters niet kunnen lezen.

Wethouder Vissers: “Ik vind het belangrijk voor het welzijn en welbevinden van iedereen om volwaardig mee te kunnen doen in de maatschappij. Taal is daarbij heel belangrijk. Dat zorgt voor gelijke kansen voor iedereen. Daarom hebben we met diverse lokale en regionale organisaties besloten te gaan samenwerken om de laaggeletterdheid tegen te gaan.”