Wethouder Lieke Schuitmaker helpt leerlingen Dongemondcollege met beschilderen Praethuis 3.0

18 apr 2019
Donderdag 18 april gaan leerlingen van het Dongemondcollege Praethuis 3.0 beschilderen. Om 13.30 uur zal wethouder Lieke Schuitmaker de eerste letter van de naam van deze mobiele ontmoetingsplek schilderen in een loods aan de Wilhelminastraat 2b in Made.

Wat is Praethuis 3.0 ?

Praethuis 3.0 is een mobiele ontmoetingsplek voor alle inwoners in de gemeente Drimmelen. Hij zal gebruikt worden door de activiteitencoach om mensen die kwetsbaar zijn bij elkaar te brengen. Er kunnen ook kleinschalige activiteiten georganiseerd worden. Ook de coördinator Dorpsgericht werken gaat het gebruiken om in gesprek te gaan met inwoners.  Dit aan de hand van onderwerpen zoals informatie over de interactieve website wijzijndrimmelen.nl, en het verhogen van sociale betrokkenheid  en veiligheid. Maar ook bewonersgroepen, jongerenwerker, buurtsportcoach, maatschappelijk werk en huurdersvereniging Woonbelang, kunnen het Praethuis 3.0 gebruiken.

Hoe is dit idee ontstaan?

Dit idee is opgepakt naar aanleiding van de Koerskaart ‘Denk mee, Doe mee’. Hierbij is door veel mensen aangegeven dat er behoefte is aan kleinschalig ontmoeten in de buurt. De activiteitencoach van Surplus Jacqueline Slotboom heeft dit idee opgepakt. Samen met coördinator Dorpsgericht werken Lilian Lambrechts heeft ze dit idee verder uitgewerkt.

Bouwkeet omgebouwd tot Praethuis 3.0

De activiteitencoach heeft een bouwkeet aangeschaft. Onder haar begeleiding hebben kwetsbare mensen deze keet met veel enthousiasme helemaal opgeknapt. Leerlingen van het Dongemondcollege hebben ontwerpen gemaakt om de keet er uitnodigend uit te laten zien. Zij gaan donderdag 18 april deze ontwerpen op de keet spuiten. Daarmee wordt de keet omgedoopt tot Praethuis 3.0.

Waarom Praethuis 3.0 ?

Deze mobiele ontmoetingsplek zal drempelverlagend werken. Hiermee kunnen mensen in buurten samengebracht worden. En je kunt dichtbij mensen met hen in gesprek gaan. Dit sluit ook aan bij de manier van werken van de gemeente Drimmelen en samenwerkende organisaties om naar de mensen toe te gaan. Het is de bedoeling om met Praethuis 3.0 naar alle dorpen in de gemeente te gaan.

Subsidie

De gemeente Drimmelen heeft in het kader van de Koerskaart ‘Denk mee, Doe mee’ subsidie verleend voor Praethuis 3.0. Ook Woonvizier heeft een financiële bijdrage gegeven.