Wmo-Platform

Volgens de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) is de gemeente Drimmelen verantwoordelijk voor het regelen van ondersteuning van inwoners die niet goed op eigen kracht kunnen meedoen in onze gemeente.

De gemeente Drimmelen vindt het belangrijk dat haar burgers vanaf het begin worden betrokken bij het maken van alle plannen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Daarom heeft zij een Wmo-Platform ingesteld. Het Wmo-Platform denkt niet alleen mee over de uitvoering, maar adviseert ook bij nieuw beleid dat wordt opgesteld of bestaand beleid dat wordt uitgevoerd.

Leden van het Platform

De leden van het Platform zijn inwoners die bekend zijn met de verschillende Wmo-doelgroepen: ouderen, mensen met beperkingen, vrijwilligers, jeugd en mantelzorgers.
Het Wmo-Platform brengt, gevraagd en ongevraagd, adviezen uit over het (voorgenomen en feitelijk) beleid van B&W. Het is dus geen klachtenbureau.

Hebt u een idee voor het Platform, of wilt u meedenken in het Platform, neem dan contact op met het Wmo-Platform Drimmelen:
t. 0162683142
e.info@wmoplatformdrimmelen.nl
i. www.wmoplatformdrimmelen.nl