Wob verzoek indienen

De gemeente geeft informatie over haar beleid op het internet, in de krant enzovoort. Wilt u meer of specifieke informatie? Dien dan een Wob-verzoek in bij de gemeente. In de Wob (Wet Openbaarheid van Bestuur) is geregeld of informatie geschikt is om openbaar te maken.

Wat u moet weten

Een Wob-verzoek kunt u schriftelijk indienen. Per e-mail is niet mogelijk. Stuur uw brief naar:

Gemeente Drimmelen
Postbus 19
4920 AA  MADE

  • Iedereen mag een Wob-verzoek indienen
  • Uw verzoek moet over beleid van de gemeente gaan, uitvoering van dat beleid of plannen daarvoor
  • Geef in uw verzoek zo precies mogelijk aan waarover u informatie wilt ontvangen
  • Richt uw brief aan een gemeentelijk bestuursorgaan (bijvoorbeeld de gemeenteraad of het college van burgemeester en wethouders)
  • De gemeente handelt uw verzoek binnen 4 weken af. Deze termijn kan de gemeente met 4 weken verlengen
  • Soms wordt een Wob-verzoek geweigerd. Bijvoorbeeld als het om vertrouwelijke informatie gaat