Woningbouwplan Verlengde Elsakker, Wagenberg

1 nov 2018

Initiatiefnemers hebben een verzoek ingediend om de gronden in het Verlengde van Elsakker te bebouwen met 61 woningen in diverse typen en prijsklassen. Voor de ontwikkeling van die woningen is een ruimtelijke procedure noodzakelijk. Het college heeft in principe medewerking verleend aan het verzoek van initiatiefnemers. Op 24 september 2018 presenteerden de initiatiefnemers het woningbouwplan aan omwonenden en geïnteresseerden. Zie de bijlagen.

Bijlagen