Woonrijp maken Dahliastraat Made

In het tweede kwartaal van 2019 wordt de Dahliastraat woonrijp gemaakt. Het asfalt van de bouwstraat wordt dan vervangen door de definitieve bestrating en de plantsoenen worden ingericht. Aannemersbedrijf Zijlstra Infra uit Giessen voert het werk uit.

Communicatie

De directe omwonenden worden via bewonersbrieven geïnformeerd. Voor vragen of meldingen over de uitvoering kunt u terecht bij de uitvoerder of toezichthouder. Voor overige zaken kunt contact opnemen met de projectleider Willem Loeff van gemeente Drimmelen.

Projectleiding
 

  • Bestuurlijk verantwoordelijk collegelid : Jan-Willem Stoop
  • Ambtelijk verantwoordelijk projectleider : Willem Loeff (tel. 14 0162)

Contactpersonen uitvoering

  • Uitvoerder aannemer Zijlstra Infra: Jan-Willem Knippels, (tel. 0183 - 441222)
  • Toezichthouder gemeente Drimmelen: Ruud van der Zalm (tel. 14 0162)

Planning

Start uitvoering : 28mei 2019
Gereed : najaar 2019

Tekening
 

pdf Definitief inrichtingsplan woonrijp maken Dahliastraat - Made (PDF, 57.97 KB)