Woonvizier en gemeente: versnelling bouw sociale huurwoningen

14 jan 2021

Dit is een gezamenlijk persbericht van Woonvizier en de gemeente Drimmelen

De gemeente en woningcorporatie Woonvizier gaan de bouw van sociale huurwoningen versnellen. Dat kwamen de partijen samen met de huurdersvereniging overeen bij de jaarlijkse vernieuwing van de zogeheten prestatieafspraken. Ook gaan beide partijen onderzoek doen naar de woonbehoefte in de gemeente, nieuwe woningen duurzaam opleveren en bestaande woningen verduurzamen. “Er is grote behoefte aan huurwoningen en we halen alles uit de kast om woningen op te leveren,” aldus wethouder Jan-Willem Stoop.

Versneld

Bij het opstellen van de vernieuwde prestatieafspraken kijken de partijen naar het geplande en het behaalde aantal nieuwe woningen. Het beoogde doel om 150 woningen toe te voegen in de periode 2017-2021 wordt niet in 2021, maar in 2022, gehaald. Tot en met 2021 worden 108 woningen gerealiseerd en in 2022 worden daar naar verwachting 96 woningen aan toegevoegd. Gemeente en Woonvizier kijken samen waar en hoe de woningbouw versneld kan worden. Wethouder Jan-Willem Stoop: “We merken dat er behoefte is aan woningen voor een- en tweepersoonshuishoudens, wat we komend jaar al een impuls geven maar waar we ook meer aandacht aan gaan besteden.”

Plannen

Verder is er geïnvesteerd in de voorbereiding van woningbouwplannen. Wethouder Stoop, ruimtelijk ordening, zegt hierover: “Aan bouwplannen gaat altijd een lang traject vooraf waar je pas later de vruchten van plukt. In 2021 wordt er daardoor fors geïnvesteerd in nieuwbouwwoningen in Lage Zwaluwe, vlakbij de Ganshoek en in de Vlashoek. In 2022 verwachten we ook te bouwen in de Markstraat in Terheijden en aan de Romboutsstraat in Made.”

Onderzoek

Tot 2035 groeit de bevolking en komt vanwege een toenemend aantal eenpersoons-huishoudens meer vraag naar dat type woningen, zo blijkt uit een recente prognose van de provincie. De gemeente en Woonvizier gaan in het komend jaar onderzoek doen naar de woonbehoefte in de gemeente. “Dat zal ons helpen om een nog beter beeld te krijgen van de behoeften in onze gemeente”, aldus Ellen van Beijsterveldt, directeur-bestuurder van Woonvizier.

Verduurzamen

De gemeente en woningcorporatie Woonvizier intensiveren de samenwerking voor het verduurzamen van huurwoningen. De organisaties gaan bijvoorbeeld subsidie aanvragen om huurders kosteloos kleine energiebesparende maatregelen aan te kunnen bieden.
Woonvizier wil verder jaarlijks 80 tot 100 woningen verduurzamen en samenwerken met Stichting Energietransitie Drimmelen en het Traais Energiecollectief. Ellen van Beijsterveldt legt uit: “Verduurzaming is één van de belangrijkste speerpunten van Woonvizier de komende jaren en daar wordt de komende jaren heel veel in geïnvesteerd. Het is erg belangrijk dat we juist in deze verduurzaming de samenwerking opzoeken, ook met onze huurders”.

‘Energielasten omlaag’

Wethouder Stoop: “Het is erg prettig om samen te mogen werken met Woonvizier en de huurdersvereniging die ook volop inzetten op de verduurzaming van de huidige woningvoorraad. Voor de huurders heeft dit naast wooncomfort als prettige bijkomstigheid dat energielasten omlaag gaan. Prettig, comfortabel en betaalbaar wonen, daar werken we graag aan.”

Bijsturen

Woonvizier, huurdersvereniging Woonbelang en de gemeente hebben samen prestatieafspraken vastgelegd voor de periode 2017-2021, en actualiseren deze elk jaar op onderdelen. De afspraken gaan over de beschikbaarheid en de betaalbaarheid van woningen, over duurzaamheid, woonkwaliteit, leefbaarheid, het aanpassen van woningen of herstructureren van buurten en het mogelijk maken dat ouderen langer in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Bij het vernieuwen van de afspraken wordt gekeken naar wat bereikt is en op welke punten moet worden bijgestuurd.