WOZ waarde

Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het jaar voorafgaand aan het jaar waarover u belasting betaalt. Deze waarde heet de WOZ-waarde, de datum heet de waardepeildatum. De waarde die de gemeente bepaalt, heet WOZ-beschikking. Deze vindt u op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen.

In principe krijgt u eind februari naast de aanslag OZB (Onroerende Zaak Belasting), afvalstoffen- en rioolheffing, de beschikking van de Waarde van Onroerende Zaken (WOZ-waarde).

In het taxatieverslag staat hoe de WOZ-waarde tot stand gekomen is. Degene aan wie de aanslag ozb-belasting is gericht (naam op de aanslag) kan het taxatieverslag inzien en downloaden via de link ‘taxatieverslag’. U kunt inloggen met DigiD. Bedrijven loggen in met E-herkenning.

De taxatieverslagen inzien en het eventueel bezwaar maken is mogelijk vanaf de datum (dagtekening) vermeld in de aanslag.

Heeft u geen DigiD of E-herkenning dan kunt u het taxatieverslag bij TOG Nederland per mail opvragen via drimmelen@tognederland.nl of via telefoonnummer 0413 – 745111 (op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur).

Heeft u vragen over de WOZ-waarde of wilt u bezwaar maken?

We adviseren u om niet meteen bezwaar te maken als u van mening bent dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld. Neem dan eerst contact op met TOG Nederland.

Waarom moet ik eerst contact opnemen met TOG voordat ik eventueel bezwaar maak?

De taxateurs van TOG Nederland (de organisatie die de taxaties voor ons uitvoert) geven graag toelichting op de waardebeoordeling van een pand. Zij beoordelen binnen de bezwaar termijn en uiteraard kosteloos of de WOZ-waarde correct is vastgesteld.
Als u daarna toch bezwaar wilt maken tegen de WOZ-waarde, is dat natuurlijk mogelijk. Dit moet binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet. Hoe, dat kunt u lezen bij de vraag ‘Hoe kan ik bezwaar maken’.

Hoe kan ik TOG Nederland bereiken?U kunt contact opnemen per e-mail via drimmelen@tognederland.nl of telefonisch via 0413 – 745111 (TOG Nederland, op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur). Om uw vraag sneller te kunnen beantwoorden hebben wij het aanslagnummer en het betreffende adres nodig. Zorg dus dat u dat bij de hand hebt als u belt. Als u wilt dat TOG Nederland u belt, kunt u gebruik maken van het terugbelverzoek dat hieronder staat. 

Let op: TOG Nederland belt terug met een anoniem nummer!

Wanneer en waartegen kunt u bezwaar maken?

  • De taxatieverslagen inzien en het eventueel bezwaar maken is mogelijk vanaf de datum (dagtekening) vermeld in de aanslag!
  • Bij de onroerende zaakbelasting (OZB) kunt u alleen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, niet tegen het OZB-tarief.
  • U kunt bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat, of als u van diegene de echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent.
  • U kunt bezwaar maken als op de aanslag de verkeerde naam staat.

Als u bezwaar maakt dan moet u de aanslag wel betalen. U kunt in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent later te betalen. Dit heet een verzoek om opschorting.

Hoe kan ik bezwaar maken?

Dit kan rechtsreeks door gebruik te maken van het  E-loket van de gemeente Drimmelen of onderstaand formulier uit te printen in te vullen en per post of per e-mail te versturen. 

Per e-mail: gemeente@drimmelen.nl t.a.v. de heffingsambtenaar;

Per post:
Gemeente Drimmelen
t.a.v. de heffingsambtenaar
Antwoordnummer 23012
4920 VE MADE

Onderbouw en motiveer het bezwaarschrift met goede argumenten, vermeld het aanslagnummer en het betreffende adres.

Als u overweegt om een taxatierapport bij het bezwaarschrift te voegen, is het belangrijk dat het taxatierapport voldoet aan de wettelijke criteria van de Wet Waardering Onroerende Zaken (een taxatierapport waarbij onder andere rekening wordt gehouden met verkoopcijfers van vergelijkbare panden.  

U kunt de WOZ-waarden van de panden in de gemeente Drimmelen inzien via www.wozwaardeloket.nl

 

Op de website www.wozinformatie.nl staat informatie die iedereen kan raadplegen over het hoe, wat en waarom van de Wet waardering onroerende zaken. Bovendien wordt u via de meest gestelde vragen en antwoorden, snel wegwijs gemaakt in WOZ-land.