WOZ waarde

Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige jaar. Deze waarde heet de WOZ-waarde, de datum heet de waardepeildatum. De waarde die de gemeente bepaalt, heet WOZ-beschikking. Deze vindt u op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Eind februari 2020 krijgt u naast de aanslag OZB (Onroerende Zaak Belasting), afvalstoffen- en rioolheffing, de beschikking van de Waarde van Onroerende Zaken (WOZ-waarde).

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of heeft u andere vragen?
We raden u aan eerst te bellen, telefoonnummer 140162.

 • U kunt tot 6 weken na de datum van het aanslagbiljet bezwaar maken. U kunt hiervoor gebruikmaken van het E-loket van de gemeente Drimmelen.
  U kunt het bezwaarschrift ook per post of per e-mail indienen.

  Onderbouw en motiveer het bezwaarschrift met goede argumenten. Als u overweegt om een taxatierapport bij het bezwaarschrift te voegen, is het belangrijk dat het taxatierapport voldoet aan de wettelijke criteria van de Wet Waardering Onroerende Zaken (een taxatierapport waarbij onder andere rekening wordt gehouden met verkoopcijfers van vergelijkbare panden.  

 • Per e-mail: gemeente@drimmelen.nl t.a.v. de heffingsambtenaar

  Per post:
  Gemeente Drimmelen
  t.a.v. de heffingsambtenaar
  Postbus 19
  4920 AA MADE

Wanneer kunt u bezwaar maken?

 • Bij de onroerende zaakbelasting (OZB) kunt u alleen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, niet tegen het OZB-tarief.
 • U kunt bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat, of als u van diegene de echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent.
 • U kunt bezwaar maken als op de aanslag de verkeerde naam staat.

Als u bezwaar maakt dan moet u de aanslag wel betalen. U kunt u in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent later te betalen. Dit heet een verzoek om opschorting.

Als de gemeente het eens is met uw bezwaar, krijgt u de belasting terug die u onterecht hebt betaald.
 

U kunt de WOZ-waarden van de panden in de gemeente Drimmelen inzien via www.wozwaardeloket.nl

 

Op de website www.wozinformatie.nl staat informatie die iedereen kan raadplegen over het hoe, wat en waarom van de Wet waardering onroerende zaken. Bovendien wordt u via de meestgestelde vragen en antwoorden, snel wegwijs gemaakt in WOZ-land.