WOZ waarde

Wet waardering onroerende zaken (WOZ). De gemeente gaat uit van de waarde van uw woning, winkel of kantoor op 1 januari van het vorige jaar. Deze waarde heet de WOZ-waarde, de datum heet de waardepeildatum. De waarde die de gemeente bepaalt, heet WOZ-beschikking. Deze vindt u op uw aanslagbiljet gemeentelijke belastingen

Eind februari 2021 krijgt u naast de aanslag OZB (Onroerende Zaak Belasting), afvalstoffen- en rioolheffing, de beschikking van de Waarde van Onroerende Zaken (WOZ-waarde).

In het taxatieverslag staat hoe de WOZ-waarde tot stand gekomen is. Degene aan wie de aanslag ozb-belasting is gericht (naam op de aanslag) kan het taxatieverslag inzien en downloaden via de link ‘taxatieverslag’. U kunt inloggen met DigiD. Bedrijven loggen in met E-herkenning.

Heeft u geen DigiD of E-herkenning dan kunt u het taxatieverslag bij TOG Nederland Zuid per mail opvragen via drimmelen@tognederland.nl of via telefoonnummer 0413 – 745111 (op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur).

Bent u het niet eens met de WOZ-waarde van uw woning of heeft u andere vragen?

Wellicht staat uw vraag op onze pagina Belastingaanslagen- veel gestelde vragen. Staat uw vraag hier niet tussen dan raden wij u aan om contact op te nemen.

Hoe kan ik informeel bezwaar maken?

U kunt informeel bezwaar maken tegen de woz-beschikking. Het voordeel van informeel bezwaar indienen is dat u sneller een reactie krijgt. Na ontvangst van uw informele bezwaar neemt een taxateur binnen de bezwarentermijn contact met u op om uw punten te bespreken. Om u sneller te kunnen beantwoorden hebben wij het aanslagnummer en het betreffende adres nodig.

 • U kunt uw informeel bezwaar per e-mail indienen via drimmelen@tognederland.nl.
 • U kunt uw informeel bezwaar ook telefonisch indienen  bij TOG Nederland Zuid, telefoonnummer 0413 – 745111 (op werkdagen van 08.30 tot 17.00 uur).

Komt u er samen niet uit dan kunt u alsnog bezwaar indienen binnen 6 weken na de datum van het aanslagbiljet. Hoe, dat kunt u lezen bij de vraag ‘Hoe kan ik bezwaar maken’ 

Hoe kan ik bezwaar maken?

Dit kan rechtsreeks door gebruik te maken van het  E-loket van de gemeente Drimmelen. U kunt het bezwaarschrift ook per post of per e-mail indienen.

 • Per e-mail: gemeente@drimmelen.nl t.a.v. de heffingsambtenaar;
 • Per post:
  Gemeente Drimmelen
  t.a.v. de heffingsambtenaar
  Postbus 19
  4920 AA MADE

Onderbouw en motiveer het bezwaarschrift met goede argumenten, vermeld het aanslagnummer en het betreffende adres. Als u overweegt om een taxatierapport bij het bezwaarschrift te voegen, is het belangrijk dat het taxatierapport voldoet aan de wettelijke criteria van de Wet Waardering Onroerende Zaken (een taxatierapport waarbij onder andere rekening wordt gehouden met verkoopcijfers van vergelijkbare panden.  

Wanneer en waartegen kunt u bezwaar maken?

 • Bij de onroerende zaakbelasting (OZB) kunt u alleen bezwaar maken tegen de WOZ-waarde, niet tegen het OZB-tarief.
 • U kunt bezwaar maken als de belastingaanslag op uw naam staat, of als u van diegene de echtgenoot/echtgenote, erfgenaam of gemachtigde bent.
 • U kunt bezwaar maken als op de aanslag de verkeerde naam staat.

Als u bezwaar maakt dan moet u de aanslag wel betalen. U kunt u in uw bezwaar wel vragen om het deel van de aanslag waarmee u het niet eens bent later te betalen. Dit heet een verzoek om opschorting.

Als de gemeente het eens is met uw bezwaar, krijgt u de belasting terug die u onterecht hebt betaald.
 

U kunt de WOZ-waarden van de panden in de gemeente Drimmelen inzien via www.wozwaardeloket.nl

 

Op de website www.wozinformatie.nl staat informatie die iedereen kan raadplegen over het hoe, wat en waarom van de Wet waardering onroerende zaken. Bovendien wordt u via de meestgestelde vragen en antwoorden, snel wegwijs gemaakt in WOZ-land.