Zonneparken in de gemeente Drimmelen

23 nov 2018
De gemeenteraad heeft op 13 september beleid vastgesteld voor grootschalige zonneparken. Onder strikte voorwaarden is de aanleg van maximaal 150 hectare zonnevelden mogelijk. Dit is slechts 2,5% van de beschikbare (landbouw)grond in de hele gemeente.

Waarom beleid voor zonneparken?

Om energieneutraal te worden is een energietransitie nodig van fossiele brandstof naar schone energie. De opgave in de energietransitie is groot. De gemeente wil een duurzame toekomst voor onze kinderen.

Welke voorwaarden zijn er?

Particuliere en commerciƫle initiatiefnemers moeten aantonen op welke manier een project een bijdrage levert aan drie leidende principes. Er moeten aantoonbare maatschappelijke meerwaarde, een goede landschappelijke inpassing en leerkansen zijn. In principe zijn zonneparken overal toegestaan. Vanwege aanwezige natuur en/of landschapswaarden is wel een aantal gebieden uitgesloten. De gemeente verwacht ook van de initiatiefnemer dat hij omwonenden informeert en betrekt bij hun plannen. Door af te stemmen over de landschappelijke inpassing. En omwonenden de mogelijkheid biedt om deel te nemen aan het plan en van de opbrengst te profiteren. Daarnaast vraagt de gemeente een financiƫle bijdrage op basis van de stroomopbrengst. Anders geeft de gemeente geen vergunning voor een plan.

Hoe ziet de procedure voor een vergunningaanvraag eruit?

Een ontwikkelaar gaat in overleg met de omgeving en de gemeente over de beoogde locatie.

Vervolgens kan een vergunning worden aangevraagd. De raad heeft besloten dat het college de vergunningaanvragen mag afhandelen. Tijdens de vergunningprocedure is het mogelijk om zienswijzen in te dienen. Bij het verlenen van de definitieve vergunning wordt besloten over de zienswijzen. Pas als de vergunning is verleend kan gestart worden met de aanleg.

Meer informatie

Het beleidskader is te vinden op: www.drimmelen.nl/beleidsregels > beleidskader grootschalige zonnevelden gemeente Drimmelen. Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met beleidsmedewerker Paul Kieboom, via pkieboom@drimmelen.nl of telefoonnummer 140162.