Afvaltarieven 2018

Het tarief voor het ledigen van de mini-containers bestaat uit twee delen. U betaald een vast tarief dat voor ieder huishouden hetzelfde is. Daarnaast betaalt u voor elke keer dat u uw minicontainer/emmer aanbiedt voor lediging. De hoogte van dit laatste bedrag heeft u dus enigszins zelf in de hand. Goed scheiden van afval loont!
Tarieventabel afvalstoffenheffing 2018
Tarieven   2017   2018
Vastrechttarief 110,04  90,12
Per perceel bij verzamelcontainers  83,40  68,28
Per lediging gft-containerinhoud 25 liter    0,45    0,00
Per lediging gft-containerinhoud 140 liter    2,02    0,00
Per lediging restafval containerinhoud 40 liter    2,00    2,44
Per lediging restafval containerinhoud 240 liter    9,58    11,70
Per aanbieding toegangspas bij ondergrondse afvalcontainer    2,00    2,44
     
Huis-aan-huis-inzameling   2017   2018
Grof tuinafval (per aanvraag)  40,00  40,00
Grof huishoudelijk afval (per aanvraag)  15,00  15,00
Grof huishoudelijk afval (per 0,5 m3)  25,00  25,00
     
Milieustraat  2017   2018
Bouw- en sloopafval (per 10 kg)    2,10    2,10
Grof huishoudelijk afval (per 10 kg)    2,10    2,10
Schoon puin (per 10 kg)    0,45   0,45