Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Drimmelen doet er alles aan om haar website toegankelijk te maken voor iedereen. Deze Toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 06 augustus 2019

Deze Toegankelijkheidsverklaring is geactualiseerd op 19 februari 2020 

Onze planning is zomer 2021 een nieuwe toegankelijkheidstoets te laten uitvoeren en de daaruit voortkomende toegankelijkheidsverklaring op deze website en in het landelijke register te plaatsen.

Deze verklaring geldt voor de websites https://drimmelen.nl

Aanpak om de toegankelijkheid te verbeteren

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

Onderzoek: Onafhankelijke deskundigen toetsen regelmatig (onderdelen van) onze website op toegankelijkheid. Gevonden knelpunten lossen wij duurzaam op.
Interne controle vóór publicatie: Onze redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
Periodieke interne controle: Onze redactie voert periodiek tussentijdse controles uit op de content.

Welke acties zetten we uit?

Software: Onze redacteuren gaan speciale software gebruiken om informatie (tekst, beeld, video) beter toegankelijk te maken.
Training werknemers: Onze redacteuren hebben een training over toegankelijkheid gevolgd.

Problemen met de toegankelijkheid van deze website

Deze toegankelijkheidsverklaring zal in de toekomst een periodieke rapportage bevatten. Daarin laten we zien wat er op dit moment aan de toegankelijkheid schort en hoe we dat gaan oplossen. Op dit moment ligt onze focus voornamelijk op het oplossen van problemen met niet of beperkt toegankelijke PDF-bestanden.

Melding van ontoegankelijkheid

Mocht u van mening zijn dat onze website niet voldoet, of heeft u om wat voor een reden dan ook geen toegang tot de informatie die u zoekt; laat het ons weten. Hiermee helpt u ons de website te verbeteren, zodat u en eventuele medebezoekers in de toekomst optimale toegang hebben tot onze informatie.

U kunt een melding doen door een mail te sturen naar gemeente@drimmelen.nl:

 • Geef in de onderwerpregel aan: Toegankelijkheid website;
 • Omschrijf het probleem;
 • Neem in uw e-mail de link op naar de pagina die problemen gaf;
 • Geef bij voorkeur aan welk besturingssysteem u gebruikt, welke browser software u heeft, of u instellingen heeft aangepast en of u hulpmiddelen, schermlezer, schermvergrotingssoftware, spraakherkenningssoftware gebruikt.

Uw melding wordt in het onderzoek meegenomen en u wordt op de hoogte gesteld van de beoordeling en eventueel de termijn waarin het wordt aangepast.

Wat is er afgelopen periode gedaan?

Onafhankelijke test Toegankelijkheid uitgevoerd door Stuurlui.nl op 07 januari 2020
(Website: https://stuurlui.nl/blog/development/onderzoek-toegankelijkheid-nederlan...)
 

Testresultaten


De website Drimmelen.nl


W3C; Heel goed! Er is maar een kleine fout met betrekking tot W3C. Er ontbreekt een attribute op een button die verplicht is. Wanneer deze wel ingevuld is, heeft de pagina 0 fouten.

Toegankelijkheid;  Met betrekking tot toegankelijkheid zijn er nog wat punten te verbeteren. Er staat geen toegankelijkheidsverklaring op de website*. Daarnaast mist er bij sommige buttons een vormverandering waardoor het niet voor iedere bezoeker duidelijk is of het een button is waar men op kan klikken. Verder voldoet deze pagina goed aan de toegankelijkheidseisen.

De website: Wijzijndrimmelen.nl


W3C; Deze pagina zit op het gebied van W3C goed in elkaar! Er is maar een kleine fout met betrekking tot W3C. Er staan spaties in een link naar een afbeelding toe wat volgens de W3C regels niet toegestaan is. Het is mogelijk dat gebruikers met verschillende browsers de afbeelding niet kunnen bekijken. Geen grote fout en makkelijk op te lossen.

Toegankelijkheid; Met betrekking tot toegankelijkheid zijn er nog wat punten te verbeteren. Er staat geen toegankelijkheidsverklaring op de website. Daarnaast mist er bij sommige buttons een vormverandering waardoor het niet voor iedere bezoeker duidelijk is of het een button is waar men op kan klikken. Verder voldoet deze pagina goed aan de toegankelijkheidseisen. Een aantal headings hebben geen inhoud en dus niet voorgelezen kunnen worden. Er zijn ook nog een aantal afbeeldingen die geen ALT tekst hebben waardoor mensen met een screenreader niet kunnen achterhalen wat er in de afbeelding wordt getoond.

Algemene opmerkingen

Tot slot nog een aantal algemene zaken die het gebruik kunnen belemmeren, uiteraard voorzien van een tip om dit aan te pakken.

 • Figuurlijke taal en spreekwoorden. Gebruik eenvoudig Nederlands.
 • Content enkel beschikbaar in geluid of video. Zorg voor ondertitels en/of transcriptie.
 • Onduidelijke knoppen. Geef een beschrijving mee.
 • Complexe en drukke vormgeving en menu’s. Zorg voor eenvoud en consistentie.
 • Felle kleuren zonder contrast. Gebruik eenvoudige kleuren die voldoende onderscheidend zijn.
 • Veel typen en scrollen, zorg voor shortcuts.
 • Dynamische content die veel muisbeweging vereist. Zorg voor een ontwerp dat werkt met toetsenbord of spraaknavigatie.

Acties voor de komende periode

Bovenstaande opmerkingen zullen in de periode maart-juni 2020 worden opgepakt en een nieuwe test zal in juni/juli 2020 plaatsvinden en op deze website worden gepubliceerd.

* Deze toegankelijkheidsverklaring stond sinds 6 augustus 2019 op Drimmelen.nl maar is helaas in de test niet naar boven gekomen.