Toegankelijkheidsverklaring

Gemeente Drimmelen doet er alles aan om haar website toegankelijk te maken voor iedereen. Deze Toegankelijkheidsverklaring is opgesteld op 26 augustus 2021. Het toegankelijkheidsonderzoek voorafgaand aan de verklaring is uitgevoerd aan de hand van een openbare, goed gedocumenteerde evaluatie- en inspectiemethode WCAG-EM.

De gemeente Drimmelen wil volledig digitaal toegankelijk zijn. Om aan deze standaard te kunnen voldoen zijn er webrichtlijnen opgesteld. Het doel van de richtlijnen is: iedereen op een gebruikersvriendelijke manier toegang verschaffen tot online informatie en dienstverlening van goede kwaliteit. Wij streven er naar te voldoen aan de toegankelijkheideisen van Digitoegankelijk.nl op niveau AA. Meer informatie hierover staat op de website www.digitoegankelijk.nl 

Niet-toegankelijke of niet-volledig toegankelijke onderdelen

 • Pdf-bestanden
  De webrichtlijnen stellen hoge eisen aan pdf's. Op Drimmelen.nl wordt zoveel mogelijk informatie in korte teksten aangeboden. 
  Het kaartmateriaal voldoet slechts gedeeltelijk aan de eisen van de toegankelijkheid.
  De beleidsstukken staan nu nog in pdf op onze website. Deze beleidsstukken worden voor 1 januari 2023 allemaal overgeheveld naar www.overheid.nl

Naast drimmelen.nl biedt de gemeente onderstaande websites aan. Voor zover hier toegankelijkheidsverklaringen voor beschikbaar zijn, linken wij daarnaar.

Aanpak om de toegankelijkheid van onze website te bevorderen

Wij nemen de volgende maatregelen om naleving van de toegankelijkheidseisen te bevorderen:

 • Interne controle vóór publicatie: De redactie toetst vóór publicatie alle content op toegankelijkheid.
 • Onafhankelijke toegankelijkheidstest. Op 26 augustus 2021 testte 200 OK Jules Ernst onze website op toegankelijkheid.
 • Wij streven ernaar om het aantal pdf-bestanden op onze website zo beperkt mogelijk te houden.
 • Technische doorontwikkeling. Bij de technische doorontwikkeling van onze website is digitale toegankelijkheid een uitgangspunt.

Melding van ontoegankelijkheid

Mocht u een toegankelijkheidsprobleem met onze website ervaren of heeft u geen toegang tot de informatie die u zoekt? Laat het ons dat weten via communicatie@drimmelen.nl

Verbeterpunten

De verbeterpunten uit het rapport worden uitgevoerd voor 31 december 2022.

Vermelding Register van Toegankelijkheidsverklaringen

Deze website staat vermeld in het Register van toegankelijkheidsverklaringen

Meer informatie

Op www.digitoegankelijk.nl vindt u meer informatie over de richtlijnen voor toegankelijke websites.