Afvaltarieven 2020

Het tarief voor het ledigen van de mini-containers bestaat uit twee delen. U betaalt een vast tarief dat voor ieder huishouden hetzelfde is. Daarnaast betaalt u voor elke keer dat u uw minicontainer/emmer aanbiedt voor lediging. De hoogte van dit laatste bedrag heeft u dus enigszins zelf in de hand. Goed scheiden van afval loont!

 

 

Tarieventabel afvalstoffenheffing 2020

Tarieven     2019     2020
Vastrechttarief  145,55  169,09
Per perceel bij verzamelcontainers  110,34  128,19
Per lediging gft-containerinhoud 25 liter     0,60     0,80
Per lediging gft-containerinhoud 140 liter    2,60     3,50
Per lediging restafval containerinhoud 40 liter    2,10     2,45
Per lediging restafval containerinhoud 240 liter  10,00   11,70 
Per lediging ondergrondse perscontainers (40 liter)    2,10    2,45
     
Inzameling grove huishoudelijke afvalstoffen   2019   2020
Per aanvraag   17,50   17,50
Per 0,5 m3  30,00  30,00
     
Inzameling grof tuinafval    2019    2020
Per aanvraag   45,00   45,00
     
Aanbieding op de Milieustraat     2019   2020
Grove huishoudelijke afvalstoffen per 10 kg.     2,15     2,15
Bouw- en sloopafval per 10 kg.     2,15     2,15
Schoon puin (per 10 kg)    0,50    0,50