Begroting

In de begroting leest u wat de gemeente het komende jaar gaat doen, wat het kost en wat het betekent voor de financiële huishouding.

Jaarlijks stelt de gemeenteraad van Drimmelen een begroting en jaarstukken vast. 
Daarnaast bestuursrapportages die inzicht geven in de uitvoering van de begroting.

Begroting digitaal

Deze begroting is het eerste financieel document dat de gemeenteraad en alle inwoners van Drimmelen via internet kan raadplegen.

Dat raadplegen kan via de website https://drimmelen.begrotingsapp.nl/  
Deze digitale versie van de begroting heeft dezelfde opbouw en inhoud als de versie die door de raad is vastgesteld.