Hondenbeleid

De gemeente Drimmelen is blij met honden. Honden hebben een belangrijke rol, want ze zorgen voor beweging, sociale contacten, sociale controle en veiligheid op straat. Kortom, honden zijn goed voor ons en voor de samenleving!

Om uw hond prettig uit te kunnen laten - zonder overlast - hebben we in de gemeente Drimmelen een aantal regels, die bij wet zijn vastgelegd (in de APV; onze gemeentelijke verordening). De belangrijkste regels staan hieronder.

Regels

 • Binnen de bebouwde kom bent u verplicht om uw hond aan te lijnen en de poep op te ruimen.
 • Met respect voor de verkeersdeelnemers en de omgeving kunt u op de meeste plekken buiten de bebouwde kom uw hond los laten lopen en hoeft u de hondenpoep niet op te ruimen. Op akkers en weilanden is het onder andere vanwege volksgezondheid niet toegestaan. Ook begeeft u zich dan op privéterrein. Dit is ook niet toegestaan op gebieden van Staatsbosbeheer, waterschap en andere privé landgoederen. Dit staat bij de toegangspaden van deze gebieden aangegeven op bebording met huisregels. Daar wordt gehandhaafd door BOA’s van Staatbosbeheer, SSIB/provincie en het waterschap (en politie + gemeente BOA’s).
 • In de losloopgebieden mag u uw hond binnen de bebouwde kom wél los laten lopen (ook hier moet u de poep opruimen).
 • Op specifieke plekken – zoals schoolpleinen, kinderspeelplaatsen, begraafplaatsen, sportvelden en Natuurpark De Liniehof in Made – zijn honden niet welkom.

Opruimen van hondenpoep

Binnen de bebouwde kom bent u verplicht om de poep van uw hond op te ruimen. Zo houden we het samen schoon. Verspreid over de kernen zijn verschillende afvalbakken en poepbakken (speciaal voor honden) te vinden waar u de poep in kunt gooien. Zo hoeft u er niet lang mee rond te lopen. Met een zakje bij de hand bent u snel klaar. Bij dierenspeciaalzaken kunt u ook speciale zakjes en andere opruimmiddelen kopen.

Aanlijnen en loslaten van uw hond

Binnen de bebouwde kom bent u verplicht om uw hond aan te lijnen, met uitzondering van losloopgebieden. Deze losloopgebieden hebben we ingericht, omdat het fijn is om uw hond los te laten lopen. Een sprintje in de buitenlucht of lekker ravotten met andere honden, zo blijft uw viervoeter gezond en gelukkig!

Hondenlosloopgebieden


U vindt de terreinen op de volgende plaatsen:

Terheijden

 • Langs de Markdijk, van de Liedekerkestraat tot aan het begin van de Markkant
 • Ganzenweel, grasstrook tussen het wandel-/fietspad met bomenrij en waterloop

Lage Zwaluwe

 • Terrein gelegen achter Ameroever 57 tot en met 61
 • Aan de Pastoor van Hooijdonklaan (tijdelijk losloopgebied)
 • IJsbaan (Amerweg), 1 april - 1 oktober (onder voorbehoud)

Made

 • Terrein bij de Schietberglaan, ingang vanaf Lijsterhof
 • Haasdijk-Oost, meest zuidelijke strook, tegen de snelweg A59 aan
 • Gemeentehuis, gedeelte van het park aan de kant van de Meidoornlaan/Hoefkensstraat

Wagenberg

 • Terrein achter De Vlasselt

Drimmelen

 • Zuidelijke boomgaard (achter ’t Fort)

Hooge Zwaluwe

 • Hier is geen hondenlosloopgebied, want er is voldoende gelegenheid om honden los te laten in het buitengebied.

Controle en toezicht

In onze gemeente controleren de politie en een buitengewoon opsporingsambtenaar (BOA) op het naleven van bovenstaande regels. Zij kunnen u hierop aanspreken en een boete uitdelen als u zich niet aan de regels houdt.  De boete bedraagt €100,- tot €250,- (tarief 2022). Als u een melding heeft over de regels of het onderhoud van een losloopgebied kunt dit doorgeven via www.drimmelen.nl/meldpunt of via de gemeente Drimmelen app.