Individuele studietoeslag

Algemene informatie over de individuele studietoeslag Participatiewet

Deze toeslag is bedoeld voor mensen die niet in staat zijn om het wettelijke minimumloon te verdienen bij een voltijds dienstverband maar die wel mogelijkheden hebben tot arbeidsparticipatie. Om deze reden verstrekt de gemeente de vergoeding aan de jongere, die niet in staat is om een weekend / vakantiebaantje met de studie te combineren.

Dat men het minimumloon niet kan verdienen moet ook vastgesteld te zijn.
Als dit zo is, kan toekenning van de individuele studietoeslag plaatvinden. Het college kan advies inwinnen bij een externe organisatie om dit vast te stellen.

Aanvraagdatum, peildatum en datering van aanvraag

De aanvraagdatum is de datum waarop de studietoeslag wordt aangevraagd.
De peildatum is de datum waarop het recht op de studietoeslag ontstaat en zal in de regel niet voor de aanvraagdatum kunnen liggen.
De datering van de aanvraag is de datum waarop het aanvraagformulier wordt ontvangen bij de gemeente.

Wanneer komt u in aanmerking?

U moet aan de onderstaande voorwaarden voldoen:

 • u bent op datum aanvraag 18 jaar of ouder.
 • U hebt recht op studiefinanciering op grond van de Wet studiefinanciering 2000 of recht op een tegemoetkoming op grond van hoofdstuk 4 van de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten.
 • U hebt geen in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34.
 • U bent een persoon is van wie is vastgesteld dat hij door een structurele medische beperking tijdens de studie geen inkomsten kan verwerven maar u hebt wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie.
 • U behoort tot de doelgroep ondersteuning bij arbeidsinschakeling als bedoeld in artikel 7 lid 1 onder a van de Participatiewet.

Wanneer komt u niet in aanmerking?                                                                                   

 • U hebt geen recht op studietoeslag als u jonger bent dan 18 jaar.
 • Als u op de peildatum of in de referteperiode een uitkering op grond van de Wet op de studiefinanciering of de Wet tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten heeft genoten.
 • U hebt geen recht op individuele inkomenstoeslag als u onderdeel uitmaakt van een huishoudsituatie anders als bedoeld in artikel 21 sub b van de wet of aanvragers als bedoeld in artikel 21 sub b van de wet andere personen hebben inwonen, waardoor de kostendelersnorm wordt toegepast. In uitzonderlijke situaties wordt van dit lid afgeweken.

Hoogte van de toeslag 2022

Jongeren van 18, 19 en 20 jaar: €  150,00 per maand.
Jongeren vanaf 20 jaar: €  240,00 per maand.
Jongeren van 21 jaar en ouder: € 300,00 per maand.

Aanvragen

De individuele studietoeslag wordt 1 keer per 6 maanden verstrekt en uitbetaald in 6 maanden . U kunt de toeslag éénmaal per 6 maanden aanvragen bij de gemeente, afdeling Sociale Zaken. De toeslag wordt verleend met ingang van de datum waarop de aanvrager voldoet aan de voorwaarden. De toeslag kan niet met terugwerkende kracht worden toegekend.

U kunt de Individuele studietoeslag aanvragen bij de afdeling Sociale Zaken. Aanvraagformulieren kunt u ook ophalen bij:

 • het Sociaal Loket in het gemeentehuis Park 1, Made telefoonnummer 14 0162.
  Openingstijden dagelijks van 9.00 tot 12.30 uur.

Bijlagen


Onderstaand de toelichting bij de vragen van het aanvraagformulier Individuele Studietoeslag  als u voor de eerste keer deze aanvraag doet.