Aansluiting Beverpad op Lage Zwaluwe

Het Beverpad is het fietspad op de dijk tussen Lage Zwaluwe en Drimmelen, met uitzicht op o.a. de Amer en de Biesbosch. Dat Beverpad willen we beter laten aansluiten op Lage Zwaluwe.

Wat moet u weten

We onderzoeken de verschillende opties om het Beverpad beter aan te sluiten op het dorp Lage Zwaluwe.
Zodra we de verschillende mogelijkheden goed in beeld hebben, bespreken we die met de bewoners van Lage Zwaluwe en de verdere belanghebbenden.
Alle opgehaalde informatie vanuit het dorp en de belanghebbenden wordt daarna meegenomen als onderdeel van de totale afweging door het gemeentebestuur.

Waarom doen we dit

Het Beverpad is een recreatief fietspad tussen de dorpen Drimmelen en Lage Zwaluwe met uitzicht op o.a. de Amer en de Biesbosch. Het fietspad stopt aan de kant van Lage Zwaluwe nu buiten het dorp op de dijk. Fietsers moeten daardoor nu aan die kant een deel van de dijk af en over een 60 km-weg zonder fietspad, voordat ze het dorp bereiken of als ze vanuit daar vertrekken. Zowel vanuit verkeersveiligheid gezien als vanuit recreatief oogpunt vindt de gemeente dat niet wenselijk. Daarom zijn we op zoek naar de best passende route om het Beverpad bij Lage Zwaluwe beter aan te laten sluiten op het dorp.

Meedenken en meedoen

We willen de onderzochte opties graag met de bewoners van Lage Zwaluwe en verdere belanghebbenden bespreken. We doen dit eind 2023/begin 2024 via een inloopbijeenkomst.

Informatie hierover volgt nog.

Contact

Werner Coremans, projectleider, telefoonnumer 14 0162, e-mail: wcoremans@drimmelen.nl