Aansluiting Beverpad op Lage Zwaluwe

Het Beverpad is het fietspad op de dijk tussen Lage Zwaluwe en Drimmelen, met uitzicht op o.a. de Amer en de Biesbosch. Dat Beverpad willen we beter laten aansluiten op Lage Zwaluwe.

Wat u moet weten

  • We onderzoeken de verschillende opties om het Beverpad beter aan te sluiten op het dorp Lage Zwaluwe
  • Op woensdag 17 januari 2024 organiseerden we een inloopbijeenkomst om verschillende opties te laten zien aan en te bespreken met geïnteresseerden in Lage Zwaluwe. Ook konden mensen online reageren op de opties via WijzijnDrimmelen.nl
  • Alle opgehaalde informatie vanuit het dorp en de belanghebbenden wordt meegenomen als onderdeel van de totale afweging door het gemeentebestuur
  • Eén van de uitgangspunten is dat de motie uit 2016 gerespecteerd wordt en die blijft dus ook tijdens dit proces van kracht

Waarom we dit doen

Het Beverpad is een recreatief fietspad tussen de dorpen Drimmelen en Lage Zwaluwe met uitzicht op o.a. de Amer en de Biesbosch. Het fietspad stopt aan de kant van Lage Zwaluwe nu buiten het dorp op de dijk. Fietsers moeten daardoor nu aan die kant een deel van de dijk af en over een 60 km-weg zonder fietspad, voordat ze het dorp bereiken of als ze vanuit daar vertrekken. Zowel vanuit verkeersveiligheid gezien als vanuit recreatief oogpunt vindt de gemeente dat niet wenselijk. Daarom zijn we op zoek naar de best passende route om het Beverpad bij Lage Zwaluwe beter aan te laten sluiten op het dorp.

Meedenken en meedoen

We wilden de onderzochte opties graag met de bewoners van Lage Zwaluwe en verdere belanghebbenden bespreken. We hebben dit op woensdag 17 januari 2024 gedaan via een inloopbijeenkomst. Mensen konden tot 1 februari 2024 ook online een een reactie geven via een formulier op WijzijnDrimmelen.nl.
Op de website WijzijnDrimmelen.nl kunt u de voorgelegde opties inclusief toelichting bekijken, samen met de opgehaalde reacties daarop en de analyse daarvan.

Vervolg

De input die we opgehaald hebben bij de bewoners en andere belanghebbenden nemen we mee in de uiteindelijke keuze tot een voorkeursvariant. In die uiteindelijke afweging spelen ook factoren mee zoals o.a. financiën, verkeerskundige zaken, technische beperkingen enz. De voorkeursvariant wordt vervolgens verder op haalbaarheid onderzocht. Afhankelijk van dat verdere onderzoek wordt uiteindelijk door het college de definitieve keuze vastgesteld. Het streven is om dat in het voorjaar van 2024 te doen. Daarna volgt de verdere uitwerking en uiteindelijk de uitvoering.

Contact

Werner Coremans, projectleider, telefoonnummer 14 0162, e-mail: wcoremans@drimmelen.nl