Adressen kinderopvang

Zoekt u opvang voor uw kind? Een kinderdagverblijf, buitenschoolse opvang, een gastouder of gastouderbureau? Adressen voor kinderopvang vindt u in het Landelijk Register Kinderopvang.

Link naar: www.landelijkregisterkinderopvang.nl.

Wat u moet weten

In het Landelijk Register Kinderopvang zijn alle geregistreerde kinderopvangvoorzieningen van Nederland opgenomen. Deze voorzieningen worden pas in dit register opgenomen na een inspectie door de GGD en een beschikking van de gemeente.