Adviesraad Sociaal Domein Drimmelen

De gemeente vindt het belangrijk dat haar inwoners betrokken zijn bij het maken van plannen op de gebieden van het sociaal domein. De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) is zelfstandig en onafhankelijk van de gemeente. Zij geeft gevraagd en ongevraagd adviezen binnen het sociaal domein aan burgemeester en wethouders. Zij  signaleert lokale, maatschappelijke ontwikkelingen in het sociale domein en informeert B&W. De ASD adviseert bij nieuw beleid en bij de uitvoering van beleid op gebied van jeugdhulp, onderwijs, gezondheidszorg, inkomen, wonen en welzijn.

Leden van de Adviesraad Sociaal Domein

Leden van de ASD zijn inwoners die bekend zijn met verschillende doelgroepen zoals ouderen, mensen die extra ondersteuning nodig hebben, jeugd, laaggeletterden en bv. ook vluchtelingen. Om te zorgen dat de ASD op deze thema’s voldoende kennis heeft om te kunnen adviseren zijn er verschillende werkgroepen actief.  

Meedenken?

Wilt u meedenken in ASD of werkgroep, neem dan contact op met de ASD Drimmelen:
t. (0162) 683142
e. info@asd-drimmelen.nl
i. www.asd-drimmelen.nl