Alcoholvergunning

Wilt u bijvoorbeeld een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij starten of overnemen? En schenkt/verkoopt u daar alcoholische drank? Dan heeft u een alcoholvergunning nodig. U krijgt deze vergunning als u aan een aantal eisen voldoet.

Vergunning(en)

Naast de alcoholvergunning kan het zijn dat u nog andere aanvragen moet doen of verdere vergunningen nodig hebt. Via de Vergunningchecker ontdekt u meteen wat u allemaal moet doen/regelen voor uw horecabedrijf/kantine/slijterij. Kies daar uit de verschillende mogelijkheden en volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen. Start de check via de knop hieronder:

Ga naar de Vergunningchecker

Na het doorlopen van de Vergunningchecker kunt u onderaan (of in het tabblad bovenaan de pagina) klikken op ‘Resultaat bekijken’. Daar krijgt u dan het overzicht met wat u moet doen/aan moet vragen. Per onderdeel kunt u dan op ‘meer informatie’ klikken, of onderaan de pagina naar ‘Direct aanvragen’ gaan om het direct te regelen.

Procedure: hoe werkt het na de aanvraag? 

Als uw aanvraag bij ons binnen is, krijgt u van ons een automatische bevestiging. Op een later moment krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging van de behandelaar met daarin de uitleg over de procedure.  Mocht uw aanvraag niet compleet zijn, of als we nog aanvullende vragen hebben, dan nemen we contact met u op.  Wij nemen uw aanvraag in behandeling zodra deze volledig bij ons binnen is. Binnen 8 weken na datum van ontvangst van uw aanvraag krijgt u een besluit. 

Contact

Hebt u hier nog vragen over? Of lukt het niet om het formulier digitaal in te vullen?

Neem dan contact op met de gemeente, telefoonnummer 140162 of per e-mail: gemeente@drimmelen.nl

Wanneer is een alcoholvergunning nodig?

 • Als u bijvoorbeeld een kantine, café, restaurant, bedrijfsrestaurant of slijterij wilt starten of overnemen.
 • Als u de inrichting van een bestaande horecagelegenheid bouwtechnisch verandert.
 • Als de ondernemersvorm verandert, bijvoorbeeld van een eenmanszaak in een BV.

Wanneer is een vergunning op grond van de Alcoholwet niet nodig?

Voor horeca waar geen alcohol geschonken wordt, is alleen een exploitatievergunning nodig.

Eisen waaraan u moet voldoen voor de alcoholvergunning:

 • U bent ondernemer/leidinggevende en ouder dan 21 jaar.
 • U moet van goed levensgedrag zijn. Meer informatie over de staat op de website van de Rijksoverheid.
 • U moet uw diploma sociale hygiëne meesturen.
 • Uw onderneming staat ingeschreven bij Kamer van Koophandel.
 • Uw inrichting (oppervlakte, hoogte, toileteis, ventilatie) voldoet aan de wettelijke eisen zoals gesteld in de Alcoholwet en het Bouwbesluit 2012.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een kantine, vereniging of stichting heeft u een bestuursreglement.
 • Als u de vergunning aanvraagt voor een (sport)kantine hebben uw barvrijwilligers een Instructie verantwoord alcohol schenken (IVA) gevolgd. Op de website van NOCNSF staat meer informatie over de IVA.  

Wet Bibob

Wanneer u de vergunning aanvraagt, beoordeelt de gemeente ook de integriteit van uw onderneming of de bij uw onderneming betrokken personen. Daarom moet u ook een Bibob-vragenformulier invullen

Let op: voordat u een exploitatievergunning of alcoholvergunning aanvraagt is het raadzaam om vooraf de Bibobformulieren aan te vragen en in te vullen. Deze formulieren moet u toevoegen bij de aanvraag exploitatievergunning of alcoholvergunning.  Het Bibob-formulier kunt u aanvragen bij juridischezaken@drimmelen.nl

Wijzigingen doorgeven 
 

Leidinggevende toevoegen of wijzigen

Als er iets in de onderneming wijzigt (zoals bijvoorbeeld, leidinggevende, rechtsvorm) vraagt u opnieuw een alcoholvergunning aan. Dit kunt u doen via de Vergunningchecker of de 'direct regelen' knop op deze pagina.

Wijziging inrichting

Als u wijzigingen gaat aanbrengen aan de horecalokaliteit, moet u dit binnen 4 weken melden bij de gemeente. Dit kunt u doen via de Vergunningchecker of de 'direct regelen' knop op deze pagina. Wijzigingen die u moet melden zijn bijvoorbeeld: het vergroten van de inrichting of terras. Als u twijfelt neem dan contact op met de gemeente (tel 140162).

Kosten 2024

 • Een aanvraag van een alcoholvergunning kost in 2024 € 218,80
 • Voor het doorgeven van 1 wijziging leidinggevende of eigenaar betaalt u in 2024 € 37,75
  Voor 2 tot en met 4 wijzigingen betaalt u in 2023 €48,30
  Voor 5 of meer wijzigingen betaald u in 2023 € 72,40.
 • Voor het doorgeven van een wijziging van de inrichting betaalt u in 2023 € 72,40.

Openbare inrichtingen, zoals horecabedrijven moeten in de nachten van vrijdag op zaterdag en zaterdag op zondag van 03.00 uur en 05.00 uur zijn gesloten. In de andere nachten geldt een sluitingstijd van 01.00 uur tot 05.00 uur. Hiervoor kan bij bijzondere gelegenheden ontheffing worden verleend.

U kunt een ontheffing van de sluitingstijd aanvragen via de Vergunningchecker of de 'direct regelen' knop op deze pagina.

Kosten 2024

De kosten voor het aanvragen van ontheffing sluitingstijd bedragen € 16,50 voor elk uur of gedeelte daarvan.

 • Een horecaondernemer kan voor een optreden met livemuziek, DJ, karaoke en dergelijke maximaal 12 keer per jaar een incidentele festiviteit organiseren en dat moet gemeld worden.
 • Voor sportactiviteiten kunt u maximaal 12 incidentele festiviteiten per kalenderjaar de verlichting langer aanhouden.
 • De houder van de inrichting moet dit minimaal 2 weken voor start van de festiviteit melden bij de gemeente.
 • Door het doen van een melding zijn de geluidsnormen uit het Activiteitenbesluit niet van toepassing en mag er tijdens de incidentele festiviteiten meer geluid worden gemaakt.
 • De extra muziek, hoger dan de geluidsnorm moet uiterlijk om 01.30 uur beëindigd te zijn.

U kunt een incidentele festiviteit melden via de Vergunningchecker of de 'direct regelen' knop op deze pagina.

Er zijn geen kosten verbonden aan het melden van een incidentele festiviteit.