Arbeidsmeldpunt Drimmelen (AMD)

Via het Arbeidsmeldpunt Drimmelen kan een werkgever een vacature melden. De gemeente Drimmelen, maar ook collega-gemeenten, beschikken over een bestand werkzoekenden.

Heeft u vacatures? Meld uw wensen m.b.t. de invulling van een vacature bij het Arbeidsmeldpunt Drimmelen.
De werkmakelaars, de heer J. van Hoof, mevrouw A. van Alphen en mevrouw I. Willemen, zijn te bereiken via telefoonnummer 14 0162.

De werkmakelaar van de gemeente Drimmelen inventariseert graag de wensen van de werkgever met betrekking tot functie-eisen waaraan de kandidaat moet voldoen. Uit het bestand werkzoekenden selecteert de werkmakelaar een kandidaat die voldoet aan de door de werkgever gestelde functie-eisen. In een persoonlijk gesprek worden de kandidaten gepresenteerd aan de werkgever. Indien nodig kan de werkmakelaar een voorstel van regelingen opstellen, gezien de functie-eisen in relatie tot de kennis en vaardigheden van de kandidaat.

WSP MidZuid

De gemeente werkt succesvol samen met Werkgeversservicepunt (WSP MidZuid) www.midzuid.nl. De werkmakelaar en de adviseurs van WSP MidZuid zijn in de regio pro-actief werkzaam om werkgevers bij te staan hun vacatures op een goede wijze in te vullen.
De werkmakelaars, de heer J. van Hoof, mevrouw A. van Alphen en mevrouw I. Willemen, zijn te bereiken via telefoonnummer 14 0162.