Basisregistratie personen BRP

Heeft u een bewijs nodig dat u in de gemeente Drimmelen woont? Vraag dan een uittreksel uit de basisregistratie personen (BRP) aan. Daarop staan standaard uw naam, adres, geboorteplaats en –datum. Daarnaast kunt u er andere gegevens op laten zetten.
  • Het uittreksel basisregistratie personen (BRP) heette vroeger "Uittreksel gemeentelijke basisadministratie (GBA)"
  • Een uittreksel basisregistratie personen wordt vaak verward met een afschrift burgerlijke stand. In het afschrift staan gegevens uit een akte van geboorte, overlijden, huwelijk, geregistreerd partnerschap, echtscheiding, of beëindiging geregistreerd partnerschap.
  • U hebt een uittreksel basisregistratie personen nodig bijvoorbeeld als u zich wilt inschrijven voor een woning, als u uw auto wilt overschrijven
  • U vraagt dit uittreksel aan in de gemeente waar u staat ingeschreven
  • Er zijn meerdere soorten uittreksels. Hierop staan verschillende gegevens. Daarom is het belangrijk dat u goed aangeeft waarvoor u het uittreksel nodig hebt. Dan kan de gemeente een uittreksel maken waar de juiste gegevens op staan

Voor wie?

U kunt een uittreksel basisregistratie personen aanvragen voor:

  • uzelf
  • uw minderjarig kind dat bij u woont
  • iemand die u gemachtigd heeft

Als u het uittreksel BRP op het gemeentehuis wilt ophalen, moet u het volgende meenemen:

  • uw identiteitsbewijs (paspoort, ID-kaart of rijbewijs). Machtigt u iemand? Dan neemt deze een schriftelijke machtiging mee, een kopie van uw legitimatiebewijs en zijn of haar eigen legitimatiebewijs
  • geld. U betaalt contant of per pin

De kosten van een uittreksel BRP in 2024 zijn € 13,35