Bekendmakingen

De gemeente Drimmelen maakt de officiële bekendmakingen en kennisgevingen bekend via het Gemeenteblad op www.officiëlebekendmakingen.nl. Een samenvatting van de bekendmakingen wordt gepubliceerd in het huis-aan-huisblad ’t Carillon.

Ga naar direct naar 'Berichten over uw buurt' op de website van Overheid.nl
Deze 'berichten over uw buurt' (bekendmakingen) worden na publicatie 8 weken bewaard door overheid.nl om de actualiteit te waarborgen. Wilt u oudere besluiten (ouder dan 8 weken) bekijken dan vindt u deze ook op Overheid.nl. Als u bij het type organisatie 'gemeente' invoert en vervolgens bij de publicerende organisatie 'Drimmelen' invoert en daarna op 'bevestigen' klikt verschijnen de bekendmakingen gepubliceerd sinds 1 juli 2017 tot heden.

Wilt u de bekendmakingen over een langere periode bekijken dan kunt deze vinden onder de rubriek 'Gemeenteblad' op overheid.nl. Als u bij de publicerende organisatie 'Drimmelen' invoert en op 'zoeken' klikt verschijnen de bekendmakingen gepubliceerd sinds 1 juli 2017 tot heden.

Alle bekendmakingen bekijken op overheid.nl

Iedere week automatisch onze bekendmakingen in uw mailbox?

Wilt u op de hoogte blijven van alle officiële bekendmakingen en kennisgevingen? Meld u dan aan voor het abonneren op de e-mailservice op Overheid.nl.  Dan krijgt u onder andere bericht over ruimtelijke plannen, verordeningen, aangevraagde en verleende omgevingsvergunningen, evenementenvergunningen en verkeersmaatregelen in uw buurt. U kunt zelf aangeven hoe vaak en waarover u informatie ontvangt en u kunt zich op elk gewenst moment weer afmelden.

U hoeft alleen uw e-mailadres door te geven en uw postcode in te vullen. Daarna geeft u aan van welk gebied rondom uw woning u de berichten wilt ontvangen. Ook kiest u of u alle of slechts bepaalde berichten wilt krijgen. Zo krijgt u precies de informatie die u zoekt, gemakkelijk en automatisch in uw postbus.

BEZWAARPROCEDURE

Ingekomen aanvragen voor een vergunning liggen niet ter inzage. De bedoeling is u attent te maken op activiteiten in uw omgeving. Tegen ingekomen aanvragen kunt u geen bezwaar maken. Deze plannen zijn nog niet beoordeeld, waardoor ze kunnen wijzigen.
U kunt tegen verleende vergunningen bezwaar maken binnen zes weken nadat de vergunning is bekendgemaakt. Dit kunt u doen bij het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft (de datum van de bekendmaking is de datum waarop de vergunning naar aanvrager is verzonden en niet de datum van deze publicatie)

Het bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste het volgende bevatten: naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit en de reden(-en) waarom u het niet met het besluit eens bent. Het adres voor het indienen van een bezwaarschrift is: Gemeente Drimmelen, Park 1, 4921 BV Made.
Als u een bezwaarschrift heeft ingediend kunt u daarnaast ook een verzoek voor het treffen van een voorlopige voorziening (schorsing) bij de rechtbank indienen. Een dergelijk verzoek richt u  aan de voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, sector bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda.
U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

Terinzagelegging omgevingsvergunningen

Stuur een e-mail naar omgevingsvergunning@drimmelen.nl om de stukken gratis digitaal op te vragen. We kunnen de stukken meestal ook opsturen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht.

Reageren

Wilt u reageren op een bekendmaking? In veel gevallen is er een termijn waarbinnen u uw mening kunt geven voordat een definitief besluit wordt genomen.

Meer informatie over bezwaar en beroep