Beleid economie en vrijetijdseconomie

Ambitie

De ambitie voor de lokale economie van Drimmelen is als volgt:

Economie

We versterken onze diverse, lokaal verbonden en (in de regio onderscheidende) steeds blauwgroenere economie. Door voldoende ruimte te creëren voor onze lokale ondernemers om te (blijven) ondernemen, lokale kansrijke initiatieven de ruimte te geven om te groeien en de werkgelegenheid te laten toenemen. Dit alles om bij te dragen aan een levendige, toekomstbestendige en inclusieve gemeente waarin bedrijf en bewoner zich graag vestigt en bezoeker er naar uit kijkt om terug te keren. Aan de hand van vier 4 focusgebieden kijken we hiernaar:

  • Ondernemerschap & werkgelegenheid
  • Centrumgebieden
  • Buitengebied
  • Bedrijventerreinen

Meer informatie over de Economische nota en beleidsregels voor economie vindt u op de pagina 'Beleidsregels Economie' op deze website

Toerisme

Op nationaal niveau groeit toerisme sterk , door een toename van buitenlandse en binnenlandse toeristen. Dit biedt kansen voor Drimmelen om op in te spelen. Het belang van aantrekkelijke buitenruimte, waar Drimmelen over beschikt, is in het licht van de coronacrisis ook gegroeid. Toerisme past ook bij Drimmelen omdat er sprake is van een aantal bijzondere kwaliteiten. Drimmelen wil zich hiermee in de toekomst meer profileren, met aanbod dat beleefbaar is voor recreanten en toeristen. Dat is ook nodig in een tijd waarin alle regio’s zich inspannen om de gunsten van de bezoekers.

De gemeente Drimmelen werkt de komende jaren aan onderstaande ambities voor de vrijetijdseconomie:

  • Het versterken van de vrijetijdseconomie (bestedingen en werkgelegenheid), door kansen voor toeristische ontwikkeling te benutten.
  • Het versterken van het bestaande toeristische profiel (Biesbosch, watersport) en verkennen van de kansrijkheid op verbreding van dit profiel.
  • Het beleefbaar en zichtbaar maken van een helder toeristisch profiel, met aantrekkelijk aanbod en éénduidige informatievoorziening.
  • Toerisme is in balans. Toerisme moet niet voor overlast zorgen (bij inwoners of in de natuur), maar juist bijdragen aan leefbaarheid en maatschappelijke doelen, waaronder aan duurzaamheid. Dit vraagt om een proactieve houding vanuit de gemeente en sturing op ontwikkeling die zich kenmerken door kwaliteit en een passende schaal.
  • Zowel inwoners als bezoekers moeten baat hebben bij ontwikkelingen.
  • De gemeente streeft naar co-creatie in dit beleid. Dat betekent dat beleid wordt uitgevoerd in samenwerking met het toeristisch-recreatieve veld (ondernemers en andere initiatiefnemers), maatschappelijke organisaties en (regionale) marketingpartijen.

Voor meer informatie over de nota vrijetijdseconomie en andere beleidsregels vrijetijdseconomie verwijzen we u naar de pagina 'Beleidsregels Cultuur en recreatie'.