Beleidsregels

Beleidsregels zijn lokale regels die door het college van burgemeester en wethouders zijn vastgesteld.

De beleidsregels zijn opgedeeld in diverse rubrieken:

Cultuur en recreatie

 

 

Economie

 

 

Natuur en milieu


 

 

Onderwijs en wetenschap


 

 

Openbare orde en veiligheid

 

 

Ruimte en infrastructuur


 

pdf Nota kostenverhaal 2019 - 2023 (PDF, 422.48 KB)

 

Volkshuisvesting en woningbouw

 

 

Zorg en gezondheid