Beleidsregels

Beleidsregels zijn lokale regels die door het college van burgemeester en wethouders zijn vastgesteld.

De beleidsregels zijn opgedeeld in diverse rubrieken:

Cultuur en recreatie

 

Economie
 

Natuur en milieu
 

Onderwijs en wetenschap
 

 

Openbare orde en veiligheid
 

 

Ruimte en infrastructuur
 

pdf Nota kostenverhaal 2019 - 2023 (PDF, 422.48 KB)

Volkshuisvesting en woningbouw

 

 

Zorg en gezondheid