Beschermd wonen

Beschermd Wonen is voor volwassenen (vanaf 18 jaar) die (tijdelijk) niet goed voor zichzelf kunnen zorgen. Vaak komt dit door een psychiatrische aandoening of een licht verstandelijke beperking.

 Een beschermde woonomgeving kan bestaan uit:

  • een verblijf in een instelling waarbij toezicht en begeleiding is
  • wonen in een groep 
  • zelfstandig wonen (bij zelfstandig wonen is er in de wijk de begeleiding, zorg en ondersteuning die nodig is)

Wilt u in aanmerking komen voor Beschermd Wonen? Of heeft u een vraag over Beschermd Wonen?Neem dan contact op met het Sociaal Loket.

We gaan eerst met u in gesprek. Alles wat van belang kan zijn komt in het gesprek aan de orde. Zoals uw woonsituatie, uw huishouden, uw gezondheid, aanwezige mantelzorg en de toekomst. Zo’n gesprek vindt in het algemeen bij u thuis plaats. Uiteraard behandelen wij de informatie uit het gesprek vertrouwelijk en respectvol.
De gemeente Breda regelt het Beschermd Wonen voor de gemeente Drimmelen.

We bespreken:

  • uw beperkingen, mogelijkheden en behoeften
  • welk resultaat u wilt bereiken
  • wat u zelf al heeft gedaan bij het zoeken naar een oplossing
  • welke mogelijkheden er zijn binnen uw eigen (sociale) omgeving
  • of er algemeen gebruikelijke oplossingen voor uw hulpvraag zijn
  • of er voorzieningen zijn waarop u een beroep kunt doen

De Wmo is erop gericht mensen alleen te ondersteunen wanneer ze dat echt nodig hebben. Daarom moeten we goed beoordelen wat u zelf (nog) kunt en waarmee de gemeente u kan ondersteunen. In sommige gevallen schakelt de gemeente - met uw toestemming - een medisch adviseur in. Zo onderzoekt de gemeente wat voor u een passende oplossing is.

U betaalt een eigen bijdrage voor de ondersteuning die u krijgt. 
Kijk voor meer informatie over de eigen bijdrage op de website van het CAK.

De Wmo is erop gericht mensen alleen te ondersteunen wanneer ze dat echt nodig hebben. Daarom moeten we goed beoordelen wat u zelf (nog) kunt en waarmee de gemeente u kan ondersteunen. Daarbij kijken we ook wat uw omgeving voor u kan betekenen.

De ondersteuning die de gemeente u aanbiedt, kan daarom anders zijn dan gevraagd.

Handige links: