Bezwaar en beroep

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan bezwaar maken. Hebt u dat gedaan? En bent u het niet eens met de beslissing daarover? Dan kunt u in beroep gaan.

Bezwaar

Bent u het niet eens met een besluit van de gemeente? U kunt dan meestal bezwaar maken tegen dat besluit. Dat moet binnen zes weken. Bij wie u bezwaar kunt maken, staat vermeld op het besluit dat u heeft ontvangen. Meestal is dat het college van burgemeester en wethouders.

Bezwaar indienen

Wilt u bezwaar maken tegen een besluit? Dien dan een bezwaarschrift in. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het bezwaarschrift schrijft
 • Tegen welk besluit u bezwaar maakt
 • Waarom u daartegen bezwaar maakt
 • Uw handtekening
 • Eventueel een kopie van het besluit waartegen u bezwaar maakt

U stuurt het bezwaarschrift per post, of u geeft het af bij het gemeentehuis. U kunt het niet mailen.

U kunt het bezwaarschrift sturen naar:

Gemeente Drimmelen
Postbus 19
4920 AA  MADE

U kunt het bezwaarschrift ook afgeven op het gemeentehuis

Park 1
4921 BV  MADE

Wat gebeurt er met uw bezwaar?

In eerste instantie bekijken wij of uw bezwaar in aanmerking komt voor bemiddeling. Er vindt dan een bemiddelingsgesprek plaats, meestal onder leiding van de secretaris van de bezwaarschriftencommissie.
Heeft bemiddeling geen resultaat, dan komt uw bezwaarschrift bij de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie. Voordat deze commissie adviseert over uw bezwaar, is er vaak een hoorzitting. Hier kunt u het bezwaar toelichten. De commissie adviseert aan het bestuursorgaan dat het besluit genomen heeft waartegen u bezwaar hebt. Dat kan het College van burgemeester en wethouders zijn, of de gemeenteraad.

Het bestuursorgaan neemt een besluit over uw bezwaar. Dit heet de beslissing op bezwaar. Dat gebeurt meestal binnen twaalf weken na het einde van de bezwaartermijn. Dit besluit kan afwijken van het advies van de bezwaarschriftencommissie. U krijgt een brief met het besluit.

Het uitvoeren van het besluit tegenhouden

Als een besluit genomen is, mag het worden uitgevoerd. Ook als u bezwaar hebt gemaakt. Wilt u dat het besluit niet wordt uitgevoerd? Dan vraagt u de voorzieningenrechter van de rechtbank om een voorlopige voorziening. Hoe u dat doet, staat in de brief met het besluit.

Beroep

Bent u het niet eens met het besluit dat genomen is op uw bezwaar? U kunt dan tegen dit besluit in beroep gaan. Dit moet meestal binnen zes weken.

Beroep indienen

Wilt u beroep indienen tegen de beslissing op uw bezwaarschrift? Dien dan een beroepschrift in. Dit is een brief met de volgende onderdelen:

 • Uw naam en adres
 • De datum waarop u het beroepschrift schrijft. Dit moet binnen zes weken na het besluit zijn.
 • Tegen welk besluit u in beroep gaat
 • Waarom u daartegen in beroep gaat
 • Uw handtekening
 • Een kopie van het besluit waartegen u in beroep gaat

U stuurt het beroepschrift met de post naar de rechtbank. Welke rechtbank dat is, staat onder de beslissing op bezwaar die u gekregen hebt. Meestal moet u het beroepschrift sturen naar de rechtbank Zeeland - West-Brabant.