Bijstand zelfstandigen

Komt u als zelfstandig ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen waardoor uw onderneming in gevaar komt? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) en TOGS.

De Tozo is voor een aanvulling op het eigen inkomen. Daarnaast biedt Tozo de mogelijkheid voor een lening voor bedrijfskapitaal voor acute problemen met zakelijke kosten.
TOGS is een bijdrage om vaste kosten te betalen, bedoeld voor de noodzakelijke gesloten branches (zie SBI-codes). Deze bijdrage hoeft niet terug betaald te worden.

Deze regelingen worden onderstaand uitgelegd:

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Een van deze maatregelen is de Tozo. Tozo staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers. U kunt als zelfstandige ondernemer een beroep doen op deze regeling als u tijdelijk geen of minder inkomsten heeft wegens de corona-crisis. Deze regeling bestaat uit twee delen:

  • Een tijdelijke inkomensondersteuning die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum.

  • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

De regeling is ingegaan op 1 maart 2020 en wordt verstrekt tot en met 30 september 2020.
U kunt voor drie opeenvolgende kalendermaanden een uitkering ontvangen. 
Heeft u de uitkering vóór 1 juni aangevraagd en u voldoet aan de voorwaarden van een uitkering dan heeft u misschien over een langere periode recht op een aanvulling van uw inkomen. U kunt dan om een verlenging vragen. U kunt uw aanvraag tot en met 30 september 2020 indienen.

Heeft u recht op de tijdelijke overbruggingsregeling?

Weet u niet of u recht heeft op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)? Doe dan de check op www.krijgiktozo.nl. Door de vragen in de beslisboom te beantwoorden krijgt u een indicatie of u voor de regeling in aanmerking komt of niet. Zeker weet u het pas als wij uw aanvraag hebben beoordeeld.

Aanvraag en voorwaarden

Klik hier voor informatie over de voorwaarden en voor het aanvraagformulier.

Lening bedrijfskapitaal aanvragen

Daarnaast kunt u als zelfstandig ondernemer een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro.

Deze lening is onderdeel van de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) en is bedoeld voor ondernemers die liquiditeitsproblemen hebben door de gevolgen van het coronavirus. Tot 1 januari 2021 hoeft er niet te worden afgelost. De lening heeft een maximale looptijd van 3 jaar en kent een rentepercentage van 2%. U vraagt de lening aan vóór 30 september 2020.

Hebt u al een lening voor bedrijfskapitaal op grond van de Tozo aangevraagd en ontvangen? Dan kunt u het niet nog een keer aanvragen. Hebt u niet het maximum bedrag aangevraagd? Dan kan dat nu alsnog. 

Aanvraag en voorwaarden

Klik hier voor informatie over de voorwaarden en voor het aanvraagformulier.

Wat als u nog inkomsten heeft?

Mocht u nog enige inkomsten hebben, dan vragen we u nog even te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks. Bovendien kunt u met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart tot maximaal drie maanden.

Zijn u inkomsten minder dan het bedrag waar u recht op heeft? Geef dit aan op het aanvraagformulier. Maak hierbij een zo nauwkeurig mogelijke schatting van uw inkomsten tussen 1 maart en 1 juni 2020. Wij vullen uw inkomsten aan tot het bedrag dat voor u geldt.

U heeft nu geld nodig…

Als gemeente moeten wij wachten totdat de regeling definitief van kracht is voordat wij een besluit kunnen nemen. Om te voorkomen dat u hierdoor problemen krijgt, betalen wij de regeling voorlopig aan u uit in de vorm van een voorschot. Wij proberen om binnen twee weken ná ontvangst van uw aanvraagformulier de eerste betaling te doen. 

Heeft u andere vragen over de Tozo? Stuur dan een mail naar tozo@drimmelen.nl. Wij reageren binnen twee werkdagen op uw vraag.

Wanneer ontvangt u uw geld?

Wij betalen binnen twee weken ná ontvangst van uw complete aanvraag een voorschot aan u uit. Om een voorschot te kunnen betalen, beoordelen wij of u recht heeft op de regeling. Wij doen dat met de gegevens op uw aanvraagformulier en de bewijsstukken die u meestuurt. Voor een vlotte afhandeling van uw aanvraag is het dus belangrijk dat uw aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend. Ook levert u alle gevraagde bewijsstukken in.

Wilt u meer informatie over financiële maatregelen voor ondernemers?

Klik dan hier voor de antwoorden van de overheid op de meest gestelde vragen.

Heeft u andere vragen over de Tozo? Klik dan hier of stuur een mail naar tozo@drimmelen.nl.

TOGS - Noodloket tegemoetkoming ondernemers schade COVID-19'

De Rijksoverheid heeft een noodloket geopend voor ondernemers die getroffen zijn door overheidsmaatregelen (zoals gedwongen tijdelijke sluiting, de inperking van bijeenkomsten en/of het negatieve reisadvies buitenland) ter bestrijding van de coronacrisis. Het betreft een eenmalige tegemoetkoming van € 4.000 voor schade.
Deze tegemoetkoming is voor die ondernemers waarvan de hoofdactiviteit overeenkomt met een van de vastgestelde SBI-codes.
Meer informatie:

https://www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/tegemoetkoming-schade...

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2020/03/28/uitbreiding-togs-...

Bij vragen: neem contact op met teameconomie@drimmelen.nl