Bijstand zelfstandigen

Komt u als zelfstandig ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen waardoor uw onderneming in gevaar komt! Dan kunt u een beroep doen op het Bijstand besluit zelfstandigen (BBZ).

Hierbij is het mogelijk om het (gezins)inkomen aan te vullen tot het sociaal minimum, kan er een lening voor bedrijfskrediet worden verstrekt of een combinatie van beide.

Voor de 4e kwartaal 2021 geldt een versoepeling van de Bbz 2004. Deze versoepeling biedt als extra:

  • het buiten toepassing laten van de vermogenstoets.
  • Het mogelijk maken van het aanvragen van de Bbz-uitkering met terugwerkende kracht (maximaal twee maanden).
  • Het vaststellen van het inkomen en de hoogte van de Bbz-uitkering per kalendermaand (in plaats van per boekjaar) en de directe verstrekking van de Bbz-uitkering is om niet (en niet als voorlopige lening).

Let op!

De verruiming is alleen geldig voor het 4e kwartaal (1 oktober 2021 tot 1 januari 2022). Met ingang van 1 januari 2022 geldt dat inkomensondersteuning en het verkrijgen van bedrijfskapitaal weer volgens de Bbz 2004 wordt verstrekt.  

Voor nadere inlichtingen kunt u contact opnemen via telefoon 140162 en vragen naar een specialist in de uitvoering van de Bbz 2004 of een email sturen aan Socialezaken@drimmelen.nl. De service van Drimmelen voorziet in een eerste contact binnen de eerste twee werkdagen na ontvangst van een email.