Bijstand zelfstandigen

Komt u als zelfstandig ondernemer in (tijdelijke) financiële problemen waardoor uw onderneming in gevaar komt? Dan kunt u een beroep doen op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo).

De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo)

U bent zelfstandige ondernemer en heeft tijdelijk geen inkomsten wegens de coronacrisis
Het kabinet neemt een aantal maatregelen om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is één van deze maatregelen.

Klik hier voor het aanvraagformulier.

Weet u niet of u recht heeft op de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo)? Doe dan de check op krijgiktozo.nl. Door de vragen in de beslisboom te beantwoorden krijgt u een indicatie of u voor de regeling in aanmerking komt of niet. Zeker weet u het pas als wij u aanvraag hebben beoordeeld.

Wat is de Tozo?

Tozo staat voor Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers. U kunt als zelfstandige ondernemer een beroep doen op deze regeling als u tijdelijk geen of minder inkomsten heeft wegens de corona-crisis. Deze regeling bestaat uit twee delen:

 • Een tijdelijke inkomensondersteuning – voor maximaal 3 maanden – die uw inkomen aanvult tot het sociaal minimum
 • Een lening voor bedrijfskapitaal voor ondernemers met acute liquiditeitsproblemen.

Wie heeft recht op de Tozo?

De extra tijdelijke ondersteuning voor gevestigde ondernemers is gemaakt voor zelfstandig ondernemers die in de knel komen door de corona-crisis. Voor hen heeft het kabinet financiële ondersteuning beschikbaar gesteld. Het kabinet doet een moreel appel op ondernemers om zich alleen in die situatie te melden. Zo voorkomen we onbedoeld gebruik van publieke middelen en onnodige druk op de uitvoering.

De inkomensregeling is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en alleen van toepassing als:

 • u in Nederland woont en over de Nederlandse nationaliteit of een geldig verblijfsrecht beschikt
 • uw bedrijf gevestigd is in Nederland en u hoofdzakelijk werkzaamheden in Nederland uitvoert
 • u over alle benodigde papieren en vergunningen beschikt om uw bedrijf en beroep uit te oefenen
 • uw bedrijf actief is en niet opgeheven
 • uw bedrijf voor 17 maart 2020, 18.45 uur, ingeschreven was bij de Kamer van Koophandel
 • uw bedrijf voor het merendeel uw bezit is; u heeft tenminste 51% van de aandelen in handen
 • u de volledige zeggenschap hebt over uw bedrijf en zelf kunt bepalen welke investeringen u doet of welke aankopen
 • u gemiddeld minimaal 23,5 uur per week in uw bedrijf of zelfstandig beroep werkt
 • uw inkomen als gevolg van de coronacrisis verminderd is tot onder het sociaal minimum
 • u ouder bent dan 18 jaar en nog niet de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt

De regeling bedrijfskapitaal is alleen voor u bedoeld als u ondernemer bent en:

 • bovenstaande voorwaarden op u van toepassing zijn
 • uw bedrijf in financiële problemen is gekomen door de coronacrisis

Waar heeft u recht op?

Op basis van deze tijdelijke regeling komt u in aanmerking voor maximaal drie maanden inkomensondersteuning tot aan het sociaal minimum. Hoe hoog dit bedrag precies is hangt af van uw leefsituatie en uw inkomen. Alleenstaanden en alleenstaande ouders hebben recht op een bedrag van € 1.050,00. Gehuwden, geregistreerde partners of samenwonenden hebben recht op een bedrag van € 1.500,00. Heeft u nog inkomsten uit bijvoorbeeld uw onderneming, werk of een andere uitkering? Dan vullen wij uw inkomsten aan tot het bedrag waar u recht op heeft.

U hoeft deze inkomensondersteuning niet terug te betalen. Er is ook geen vermogens- en partnertoets.

Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van max. € 10.517 euro. Dit bedrag moet wel terugbetaald worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal in ieder geval onder het bij het Bbz gehanteerde percentage liggen.

Wat moet u doen om aanspraak te maken op de Tozo?

U moet een aanvraag indienen als u aanspraak wil maken op de Tozo. Klik hier voor het aanvraagformulier.

Vul het formulier in en voeg de gevraagde bewijsstukken bij. Probeer om uw aanvraag compleet aan te leveren. Dan kunnen wij uw aanvraag sneller in behandeling nemen. Lukt het u niet om de aanvraag compleet aan te leveren? Neem dan contact met ons op via tozo@drimmelen.nl. Wij zoeken dan samen met u naar de beste oplossing.

Wat als u nog inkomsten heeft?

Mocht u nog enige inkomsten hebben, dan vragen we u nog even te wachten. Als aanvragen gespreid binnenkomen ontlast dat de gemeente en worden de mensen met de hoogste nood als eerste geholpen. Er is geen ‘budgetlimiet’ of iets dergelijks. Bovendien kunt u met terugwerkende kracht worden gecompenseerd vanaf 1 maart tot maximaal drie maanden.

Zijn u inkomsten minder dan het bedrag waar u recht op heeft? Geef dit aan op het aanvraagformulier. Maak hierbij een zo nauwkeurig mogelijke schatting van uw inkomsten tussen 1 maart en 1 juni 2020. Wij vullen uw inkomsten aan tot het bedrag dat voor u geldt.

U heeft nu geld nodig…

Als gemeente moeten wij wachten totdat de regeling definitief van kracht is gegaan voordat wij een besluit kunnen nemen. Om te voorkomen dat u hierdoor problemen krijgt, betalen wij de regeling voorlopig aan u uit in de vorm van een voorschot. Wij proberen om binnen twee weken ná ontvangst van uw aanvraagformulier de eerste betaling te doen. 

Uw aanvraag wordt behandeld door het Sociaal Loket van de gemeente Drimmelen. Heeft u andere vragen over de Tozo? Stuur dan een mail naar tozo@drimmelen.nl. Wij reageren binnen twee werkdagen op uw vraag.

Wanneer ontvangt u uw geld?

Wij betalen binnen twee weken ná ontvangst van uw complete aanvraag een voorschot aan u uit. Om een voorschot te kunnen betalen, beoordelen wij of u recht heeft op de regeling. Wij doen dat met de gegevens op uw aanvraagformulier en de bewijsstukken die u meestuurt. Voor een vlotte afhandeling van uw aanvraag is het dus belangrijk dat uw aanvraagformulier volledig is ingevuld en ondertekend. Ook levert u alle gevraagde bewijsstukken in.

Wij proberen om uw aanvraag binnen twee weken af te handelen. Als u in aanmerking komt voor de Tozo ontvangt u de eerste betaling als voorschot direct. Betalingen over april en mei ontvangt u aan het eind van de betreffende maanden.

Wilt u meer informatie over financiële maatregelen voor ondernemers?

Klik dan hier voor de antwoorden van de overheid op de meest gestelde vragen.

Heeft u andere vragen over de Tozo? Klik dan hier of stuur een mail naar tozo@drimmelen.nl.

Bij vragen: neem contact op met teameconomie@drimmelen.nl