Bijstandsfraude melden

Als u het vermoeden hebt dat iemand zich schuldig maakt aan uitkeringsfraude binnen de gemeente Drimmelen, dan kunt u dat mailen, telefonisch, of schriftelijk melden. U kunt uw melding, als u dat wilt, ook anoniem doen.

U kunt op verschillende manieren melding doen van uitkeringsfraude:

 • Mailen naar gemeente@drimmelen.nl
 • telefonisch, u kunt bellen naar 140162 (vragen naar cluster sociale zaken )
 • het formulier bijstandsfraude melden downloaden, invullen en sturen naar onderstaand adres.
 • een brief sturen naar:

  Gemeente Drimmelen
  Afdeling Sociaal Domein
  Fraudepreventie sociale zaken
  Postbus 19
  4920 AA Made