Bijzondere bijstand

Heeft u bijzondere kosten die u niet kunt betalen? Dan kunt u misschien extra geld krijgen van de gemeente. Dit heet bijzondere bijstand. Voor het aanvragen van bijzondere bijstand geldt de Participatiewet met minimum normen voor inkomen en beperkingen voor het hebben van eigen vermogen. Bij een inkomen boven het minimum wordt een deel of soms heel het inkomen boven het minimum aangemerkt als beschikbaar geld om zelf in de kosten van de aanvraag om bijzondere bijstand te voorzien.

Aanvragen

Om bijzondere bijstand aan te vragen heeft u een aanvraagformulier nodig. U kunt dit aanvraagformulier :

  • ophalen bij het Sociaal loket. Het Sociaal loket is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur
  • telefonisch opvragen via telefoonnummer 14 0162.
  • onderstaand bestand downloaden, invullen en retourneren naar gemeente@drimmelen.nl of opsturen naar gemeente Drimmelen, Postbus 19, 4920 AA Made

 

U kunt geen bijzondere bijstand aanvragen voor kosten die iedereen heeft, zoals de huur, energielasten, telefoonkosten, een nieuwe wasmachine of meubels. Deze moet u uit uw eigen inkomen betalen.
U kunt wel bijzondere bijstand aanvragen voor onder andere kosten als: extra waskosten voor kleding en beddengoed door ziekte of handicap, eigen bijdrage voor noodzakelijke kinderopvang, rechtshulp, eigen bijdrage personenalarmering of maaltijdvoorziening.
De kosten zijn nodig. U moet de kosten dus maken. Soms vragen wij aan een arts of andere deskundige of de kosten inderdaad nodig zijn.
De kosten kunnen eenmalig zijn maar ook wekelijks of maandelijks terugkomen.
De kosten worden nergens anders vergoed. Als u kosten heeft die uw verzekering vergoedt, krijgt u geen bijzondere bijstand.

Let op: u vraagt bijzondere bijstand aan voordat u de kosten maakt.

De gemeente besluit binnen 8 weken nadat u de volledige aanvraag hebt gedaan. U krijgt een brief met het antwoord.

Het ligt eraan wat u zelf kunt betalen. De gemeente kijkt naar uw inkomen en hoeveel vermogen u heeft. U hoeft geen bijstandsuitkering te hebben om bijzondere bijstand te kunnen krijgen. Ook met een andere uitkering, een laag pensioen of een laag salaris kunt u soms bijzondere bijstand krijgen.