Bingo, loterij of kansspel organiseren

Voor een loterij of kansspel hebt u soms een vergunning nodig. Hier leest u wat de voorwaarden zijn.

Loterij

Wilt u een loterij organiseren? Daarvoor moet u een vergunning aanvragen bij de gemeente. Dit kan tot een bedrag aan prijzengeld van € 4.500. Als het prijzengeld meer dan € 4.500 is, moet u bij het ministerie van Veiligheid en Justitie een aanvraag indienen. Het aanvraagformulier vindt u onder het kopje "voorwaarden loterij".

Klein kansspel (bingo, het vogelpiekspel en rad van avontuur)

Spelen zoals bingo of een rad van avontuur zijn kleine kansspelen. U mag niet zomaar een kansspel houden. Als u dit wilt organiseren, moet u dit van te voren melden bij de gemeente. 

Melden met DigiD

Als het klein kansspel is geweest, dan vult u het meldingsformulier ‘Rekening en verantwoording van gehouden klein kansspel’ in.

 • De opbrengst van een loterij moet worden besteed aan een doel van algemeen belang. Bij algemeen belang kunt u denken aan sport, maatschappelijk welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk. De gemeente beslist of er daadwerkelijk sprake is van een algemeen belang
 • De waarde van de prijzen, dus niet de opbrengst van de loterij, mag in totaal niet meer dan
  € 4.500,00 zijn. Is de totale waarde hoger dan dit bedrag dan dient u een vergunning aan te vragen bij het Ministerie van Justitie
 • Tenminste 50% van de opbrengst van de verkochte loten gaat naar het gekozen doel
 • De vergunning is 6 maanden geldig. De lotenverkoop en de trekkingen moeten allemaal binnen deze 6 maanden plaatsvinden
 • Uiterlijk 3 maanden na de trekking moet een financiële verantwoording worden ingediend. In deze verantwoording geeft u aan of de opbrengst al aan het vooraf opgegeven doel is besteed en als dat niet het geval is wanneer dit gebeurt
 • Wanneer een aanvraagformulier niet volledig is ingevuld zal deze niet in behandeling worden genomen
 • U moet de vergunning minimaal 4 weken voor de startdatum aanvragen door middel van het aanvraagformulier
 • Het kansspel mag alleen worden georganiseerd door een Nederlandse vereniging/stichting die minimaal drie jaar bestaat
 • Deze vereniging/stichting moet krachtens zijn statuten een duidelijk omschreven doel beogen te dienen. Het doel van de vereniging mag niet het organiseren van kansspelen zijn
 • De prijzen en premies in geld of goederen die kunnen worden gewonnen mogen niet hoger zijn dan € 400,- per serie of set en de gezamenlijke waarde mag niet meer bedragen dan € 1.550,- per bijeenkomst
 • De bijeenkomst moet minimaal 14 dagen van te voren worden gemeld aan de burgemeester en wethouders. Hierbij moet de locatie en het tijdstip van de bijeenkomst worden gemeld
 • Als het klein kansspel is geweest, dan vult u het meldingsformulier ‘Rekening en verantwoording van gehouden klein kansspel’ in

Aan het aanvragen van een loterijvergunning of het melden van een klein kansspel zijn de volgende kosten verbonden:

Soort Kosten
Loterij € 7,00
Klein kansspel Geen