Bingo, loterij of kansspel organiseren

Voor een loterij of kansspel hebt u vaak een vergunning nodig. Hier leest u wat de voorwaarden zijn en hoe u die aan kunt vragen.

Loterij

Wilt u een loterij organiseren? Daarvoor moet u minimaal 8 weken van tevoren een vergunning aanvragen bij de gemeente. Dit kan tot een bedrag aan prijzengeld van € 4.500. Als het prijzengeld meer dan € 4.500 is, moet u bij het ministerie van Veiligheid en Justitie een aanvraag indienen.

Klein kansspel (bingo, het vogelpiekspel en rad van avontuur)

Spelen zoals bingo of een rad van avontuur zijn kleine kansspelen. U mag niet zomaar een kansspel houden. Als u dit wilt organiseren, moet u dit minimaal 14 dagen van tevoren melden bij de gemeente. 

Vergunning aanvragen of melding doen? 

Via de Vergunningchecker ontdekt u meteen wat u allemaal moet doen/regelen voor uw loterij of klein kansspel. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de knop die daar bij hoort te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen. Start de check via onderstaande de knop: 

Ga naar de Vergunningchecker

Na het doorlopen van de Vergunningchecker kunt u onderaan (of in het tabblad bovenaan de pagina) klikken op ‘Resultaat bekijken’. Daar krijgt u dan het overzicht met wat u moet doen/aan moet vragen. Per onderdeel kunt u dan op ‘meer informatie’ klikken, of onderaan de pagina naar ‘Direct aanvragen’ gaan om het direct te regelen.

Maakt uw loterij of klein kansspel onderdeel uit van een evenement? Ga dan ook naar de pagina 'Evenement organiseren' op deze website voor meer informatie.

Procedure: hoe werkt het na de aanvraag?  

Als uw aanvraag bij ons binnen is, krijgt u van ons een automatische bevestiging. Op een later moment krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging van de behandelaar met daarin de uitleg over de procedure.  Mocht uw aanvraag niet compleet zijn, of als we nog aanvullende vragen hebben, dan nemen we contact met u op.  Wij nemen uw aanvraag in behandeling zodra deze volledig bij ons binnen is. Binnen 8 weken na datum van ontvangst van uw aanvraag krijgt u een besluit

Contact

Hebt u hier nog vragen over? Of lukt het niet om het formulier digitaal in te vullen? 

Neem dan contact op met de gemeente, telefoonnummer 140162 of per e-mail: gemeente@drimmelen.nl

 • De opbrengst van een loterij moet worden besteed aan een doel van algemeen belang. Bij algemeen belang kunt u denken aan sport, maatschappelijk welzijn, cultuur, gezondheidszorg of ontwikkelingswerk. De gemeente beslist of er daadwerkelijk sprake is van een algemeen belang.
 • De waarde van de prijzen, dus niet de opbrengst van de loterij, mag in totaal niet meer dan € 4.500,00 zijn. Is de totale waarde hoger dan dit bedrag dan moet u een vergunning aanvragen bij het Ministerie van Justitie.
 • Tenminste 50% van de opbrengst van de verkochte loten gaat naar het gekozen doel.
 • De vergunning is 6 maanden geldig. De lotenverkoop en de trekkingen moeten allemaal binnen deze 6 maanden plaatsvinden.
 • Uiterlijk 3 maanden na de trekking moet een financiële verantwoording worden ingediend. In deze verantwoording geeft u aan of de opbrengst al aan het vooraf opgegeven doel is besteed en als dat niet het geval is wanneer dit gebeurt. U ontvangt dit formulier bij uw vergunning.
 • Wanneer een aanvraagformulier niet volledig is ingevuld wordt deze niet in behandeling genomen.
 • U moet de vergunning minimaal 8 weken voor de startdatum aanvragen.
 • Het kansspel mag alleen worden georganiseerd door een Nederlandse vereniging/stichting die minimaal drie jaar bestaat.
 • Deze vereniging/stichting moet volgens zijn statuten een duidelijk omschreven doel dienen. Het doel van de vereniging mag niet het organiseren van kansspelen zijn.
 • De prijzen en premies in geld of goederen die kunnen worden gewonnen mogen niet hoger zijn dan € 400,- per serie of set en de gezamenlijke waarde mag niet meer bedragen dan € 1.550,- per bijeenkomst.
 • De bijeenkomst moet minimaal 14 dagen van te voren worden gemeld aan de gemeente. Hierbij moet de locatie en het tijdstip van de bijeenkomst worden gemeld.
 • Als het klein kansspel is geweest, dan vult u het meldingsformulier ‘Rekening en verantwoording van gehouden klein kansspel’ in. U ontvangt dit formulier bij uw vergunning.

 

Aan het aanvragen van een loterijvergunning of het melden van een klein kansspel zijn de volgende kosten verbonden:

Soort spel en de daarbij behorende kosten
Soort Kosten 2024
Loterij € 7,60
Klein kansspel Geen