Bronzen Bever voor de heer Ton Zwinkels uit Made

7 dec 2022
Wethouder Lieke Schuitmaker reikt Bronzen Bever uit aan Ton Zwinkels uit Made
Op woensdag 7 december 2022 reikte locoburgemeester Lieke Schuitmaker een Bronzen Bever uit aan de heer Ton Zwinkels voor zijn vrijwilligersactiviteiten voor onder andere Bedrijven Netwerk Drimmelen en Recreatief Drimmelen. De uitreiking vond plaats bij De Sloep in Drimmelen.

Vrijwilligersfuncties

Niet alleen was de heer Zwinkels actief voor de Buurt- en belangenvereniging Plukmadepolder, ook
was hij bestuurslid en voorzitter van Eskadee en penningmeester van VVD Drimmelen. In 2015 werd
de heer Zwinkels gekozen als voorzitter van Bedrijven Netwerk Drimmelen (BND). Hij zorgde voor een goede afstemming tussen de ondernemers en gemeente en voor een goede samenwerking met
andere lokale organisaties. De heer Zwinkels was altijd het aanspreekpunt tijdens de vele
bedrijfsbezoeken en ondernemersevenementen. Dit zorgde voor veel respect en saamhorigheid.

Luisterend oor

Toen de heer Zwinkels in 2019 het initiatief nam om een van onze grootste sectoren in de gemeente
te gaan ondersteunen, kreeg hij direct de steun van een aantal ondernemers. Recreatief Drimmelen
kwam tot stand en ook hierbij had de heer Zwinkels, als voorzitter, een duidelijk beeld over de doelen die hij voor de branche voor ogen had. Hij zocht actief de samenwerking op en ging confrontaties niet uit de weg. Toen in 2020 door corona veel lokale ondernemers getroffen werden door sluiting, was het de heer Zwinkels die een luisterend oor bood.

Kenmerkend voor de heer Zwinkels is dat samenwerking voor hem belangrijk is om doelen te
bereiken. Hij is betrokken, objectief en houdt altijd het grotere doel en belang voor ogen. Wegens
gezondheidsredenen moest de heer Zwinkels in februari 2022 abrupt stoppen en heeft hij zijn
voorzitterswerk bij zowel BND als Recreatief Drimmelen volledig moeten neerleggen.
De gemeente dankt de heer Ton Zwinkels voor zijn bijdrage aan de leefbaarheid en sociale
samenhang van inwoners en ondernemers. Deze bijdrage is voor de gemeente van groot
maatschappelijk belang geweest.