Burgemeester Boy Scholtze

B.H.G. Scholtze
burgemeester
burgemeester@drimmelen.nl 

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Externe veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Personeel en organisatie
 • Kabinetszaken
 • Burgerzaken 
 • Publiekszaken
 • Communicatie
 • Bestuurlijke organisatie
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Regio West-Brabant

Onbezoldigde nevenfuncties verbonden aan het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidscollege Zeeland-West-Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur GR Regio West-Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Lid van de stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda
 • Lid Bestuurlijk overleg Regionale Regie Tafel De Baronie
 • Voorzitter Bestuurlijk overleg VTH Biesbosch
 • Eredeken van Kloveniersgilde St. Antonius Abt
 • Ambassadeur Stichting Met je Hart Drimmelen

Onbezoldigde niet-ambtsgebonden nevenfuncties

 • President Charter of European Rural Communities