Burgemeester Boy Scholtze

B.H.G. Scholtze
burgemeester
burgemeester@drimmelen.nl 

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • APV en evenementen
 • Externe veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Personeel en organisatie
 • Kabinetszaken
 • Burger- en publiekszaken 
 • Communicatie
 • Representatie
 • Algemene bestuurlijke en juridische zaken
 • Intergemeentelijke / regionale samenwerking
 • Huisvesting aandachtsgroepen (coördinerend portefeuillehouder)

Onbezoldigde nevenfuncties verbonden aan het ambt

 • Lid Algemeen Bestuur Veiligheidscollege Zeeland-West-Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur GR Regio West-Brabant
 • Lid Algemeen Bestuur GR Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
 • Lid van de stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda
 • Lid van de stuurgroep Baroniesamenwerking
 • Lid Bestuurlijk overleg Regionale Regie Tafel De Baronie
 • Voorzitter Bestuurlijk overleg VTH Biesbosch
 • Eredeken van Kloveniersgilde St. Antonius Abt
 • Hooftman van het Bijenhoudersgilde St. Ambrosius
 • Ambassadeur Stichting Met je Hart Drimmelen
 • Ambassadeur Inloophuis Poppy’s

Onbezoldigde niet-ambtsgebonden nevenfuncties

Geen