Burgemeester Gert de Kok

Portefeuille

 • Openbare orde en veiligheid
 • Toezicht en handhaving
 • Kabinetszaken
 • Burgerzaken (wettelijk deel)
 • Bestuurlijke organisatie
 • Personeel en organisatie
 • Intergemeentelijke samenwerking
 • Regio West-Brabant

Nevenfuncties, ambtshalve

 • Lid van het Algemeen Bestuur van het Veiligheidscollege Zeeland - West-Brabant 
 • Lid Algemeen Bestuur van GR Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
 • Erevoorzitter van het Made's Mannenkoor
 • Hooftman van het Bijenhoudersgilde "Sint Ambrosius"
 • Eredeken van Kloveniersgilde St. Antonius Abt

Onbezoldigde nevenfuncties, niet ambtshalve

 • Lid van het Algemeen Bestuur van GR Omgevingsdienst Midden en West-Brabant
 • Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting De Plus van Surplus 
 • Lid van het Comité van Aanbeveling van de Stichting Crosslinie Sliedrecht
 • Adviseur van het Bestuur van de Rotaryclub Geertruidenberg
 • Lid van het Algemeen Bestuur GR Regio West-Brabant
 • Lid van de Stuurgroep van het Zorg- en Veiligheidshuis Baronie Breda