Coalitieakkoord Bouwen aan een duurzaam, sociaal en veilig Drimmelen

Voor de raadsperiode 2022- 2026 bestaat de coalitie uit de Lijst Harry Bakker, VVD en Groen Drimmelen (VP/D66). Deze partijen hebben samen het Coalitieakkoord 'Bouwen aan een duurzaam, sociaal en veilig Drimmelen' opgesteld.

Leeswijzer

Vanwege de leesbaarheid en duidelijkheid is gekozen voor een kort en bondig coalitieprogramma.

  • Voorwoord formateur
  • Inleiding
  • Programma 1: Burger en bestuur
  • Programma 2: Openbare Ruimte
  • Programma 3: Ruimte, Wonen, Duurzaamheid en Economie
  • Programma 4: Sociaal Domein
  • Bedrijfsvoering en Financiën
  • Financieel Effect
  • Onzekerheden
  • Portefeuilleverdeling