Collectevergunning

Als u geld of goederen wilt inzamelen voor een goed doel, hebt u vaak een vergunning nodig. U moet de vergunning minimaal 4 weken voor de startdatum aanvragen. De gemeente beslist binnen 4 weken over uw aanvraag.

Vergunning(en) nodig?  

 Via de Vergunningchecker ontdekt u meteen wat u allemaal moet doen/regelen voor uw collecte, inzameling of werving. Kies daar de activiteit die u wilt aanvragen, door op de knop die daar bij hoort te klikken. Volg de vragen om te weten aan welke verplichtingen u moet voldoen. Start de check via de knop hieronder:   

Ga naar de Vergunningchecker

Na het doorlopen van de Vergunningchecker kunt u onderaan (of in het tabblad bovenaan de pagina) klikken op ‘Resultaat bekijken’. Daar krijgt u dan het overzicht met wat u moet doen/aan moet vragen. Per onderdeel kunt u dan op ‘meer informatie’ klikken, of onderaan de pagina naar ‘Direct aanvragen’ gaan om het direct te regelen.

Procedure: hoe werkt het na de aanvraag?   

Als uw aanvraag bij ons binnen is, krijgt u van ons een automatische bevestiging. Op een later moment krijgt u per e-mail een ontvangstbevestiging van de behandelaar met daarin de uitleg over de procedure.  Mocht uw aanvraag niet compleet zijn, of als we nog aanvullende vragen hebben, dan nemen we contact met u op.  Wij nemen uw aanvraag in behandeling zodra deze volledig bij ons binnen is. Binnen 4 weken na datum van ontvangst van uw aanvraag krijgt u een besluit. 

Contact

Hebt u hier nog vragen over? Of lukt het niet om het formulier digitaal in te vullen?   

Neem dan contact op met de gemeente, telefoonnummer 140162 of per e-mail: gemeente@drimmelen.nl

  • De gemeente let bij een aanvraag op het doel van de inzameling, uw organisatie en het gewenste tijdstip. 
  • Er kan alleen gecollecteerd worden in de vrije perioden zoals deze vermeld staan op het landelijk collecterooster (zie informatie onder ‘Overige informatie’). 
  • U moet de vergunning minimaal 4 weken voor de startdatum aanvragen. De gemeente beslist binnen 4 weken over uw aanvraag. 
  • Binnen 8 dagen na afloop van de collecte moet u het 'formulier collectestaat' ingevuld inleveren bij de gemeente.  U ontvangt dit formulier bij uw vergunning.

 

Door het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) worden jaarlijks de landelijke collecteroosters gemaakt, waarop de collecterende instellingen staan aangegeven. Het collecterooster is te vinden op www.cbf.nl

Op het collecterooster van het CBF staan ook collectevrije perioden vermeld. In deze periode kunnen incidentele collectevergunningen worden verleend aan plaatselijke of landelijke instellingen. Incidentele collectevergunningen mogen elkaar niet overlappen. 

In het gemeentehuis zijn collectebussen beschikbaar. Neem contact op met de gemeente voor meer informatie, telefoonnummer 140162 of e-mail gemeente@drimmelen.nl  

De kosten voor het aanvragen van een collectevergunning zijn in 2023 € 7,25.