Contact met de gemeenteraad

De Drimmelense raad hoort graag wat u belangrijk vindt voor uw dorp, wijk of buurt. Heeft u een voorstel of wilt u laten weten hoe u over een bepaald onderwerp denkt? Aarzel dan niet om van u te laten horen. Raadsleden stellen dat op prijs. Met partijen en raadsleden kunt u makkelijk contact leggen. Er zijn bovendien verschillende manieren om invloed uit te oefenen op onderwerpen die bij de raad aan de orde komen.

Van u laten horen

Dat kan op verschillende manieren:

 • In gesprek
  Wilt u in gesprek met een raadslid of fractie? Dan kunt een afspraak maken met hen zelf. Kijk dan voor de contactgegevens op de pagina over de samenstelling van de raad.
 • Inspreken
  U kunt als inwoner ook úw standpunt over een voorstel dat wordt behandeld mondeling toelichten. U kunt dan voordat een voorstel wordt behandeld inspreken. Heeft u hier belangstelling voor dan dient u dit vooraf te melden aan de raadsgriffier. Inspreken is aan regels gebonden.  De regels zijn vermeld in het inspreekformulier.
  Wanneer u gebruik wilt maken van het inspreekrecht, dient u het inspreekformulier in te vullen en tijdig op te sturen naar de raadsgriffier.
 • Petitie
  Alle Nederlanders hebben het recht om bij de overheid (regering, het parlement, provincie of gemeente) een petitie in te dienen. Door middel van het indienen van een petitie vraagt u de overheid om actie te ondernemen. Bijvoorbeeld om een probleem op te lossen.
  De raadsgriffie zorgt ervoor dat de petitie op de juiste plaats terecht komt. De griffie is er om het proces zo goed mogelijk te laten verlopen, maar kan niet garanderen dat u gelijk krijgt of dat voor elkaar krijgt wat u wenst. 

Gast van de Raad

Zou u willen weten:

 • Hoe een vergadering van de gemeenteraad in zijn werk gaat?
 • Wat een raadslid doet?
 • Hoe de gemeenteraad tot een besluit komt?

Meld u dan aan voor Gast van de raad! Gast van de raad vindt vier keer per jaar plaats tijdens een raadsvergadering. Om 18.45 uur wordt u verwacht op het gemeentehuis. U wordt ontvangen door raadsleden, die u vertellen over de werking van de gemeenteraad en de vergaderingen. Ook komt de burgemeester even langs.

Er worden plekken voor u gereserveerd in het publiek bij de raadvergadering. Na de raadsvergadering bent u van harte welkom om aan te sluiten bij de borrel met de raadsleden. Daags voor de raadsvergadering ontvangt u de vergaderstukken en agenda, zodat u alvast kunt bekijken wat er besproken zal worden.

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen of wilt u meer informatie? Meld u dan bij de griffie. Dit kan via griffie@drimmelen.nl of u kunt bellen met 140162.

Democracity

Tijdens Democracity bouwen leerlingen samen aan een fictieve stad: gaan ze voor bedrijven of juist veel groen? Liever een groot ziekenhuis of toch een middelbare school? Het budget is beperkt dus helaas kan niet alles een plaats krijgen. Tijd dus om samen keuzes te maken. Het programma wordt jaarlijks in het voorjaar gespeeld in de raadzaal van het gemeentehuis. Meer weten over Democracity? Ga dan naar de website van ProDemos.

Politiek Actief

In 5 lessen leert u hoe de lokale politiek werkt en zet u uw eerste stappen op het politieke pad met de cursus Politiek Actief! Door de cursus Politiek Actief begrijpt u beter hoe de politiek werkt en hoe u er invloed op kunt hebben. Na elke cursus zijn er deelnemers die stappen zetten op het politieke pad. De cursus van voorjaar 2024 zit vol. U kunt zich wel alvast aanmelden voor de wachtlijst of meer informatie opvragen bij de griffie.