De Weelde - Terheijden

De aanleg van de definitieve bestrating en plantsoenen in nieuwbouwwijk De Weelde is ver gereed. De resterende werkzaamheden worden in 2024 uitgevoerd.

Het inrichtingsplan vindt u onderaan de pagina.

Bestrating Schanssstraat

Voordat met de realisatie van de wijk werd begonnen, zijn de kinderkopjes in de Schansstraat verwijderd. We brengen deze oorspronkelijke bestrating weer aan, als het warmtenet tussen de Energiebrouwerij en Molenstraat is aangelegd. Het Traais Energie Collectief verwacht deze werkzaamheden medio 2024 te kunnen uitvoeren. Door deze samenwerking hoeft de straat maar één keer open en kunnen we de overlast voor de bewoners zo kort en beperkt mogelijk houden.

Openbaar groen

In het eerste kwartaal van 2024 wordt het groen in de wijk aangebracht. Er komt een variatie aan soorten, zodat er een goede leefomgeving ontstaat voor o.a. insecten en vogels. In de centrale groenstrook komt een speeltoestel met glijbaan voor peuters en kleuters en een bankje voor de (groot)ouders. De grotere kinderen kunnen zich uitleven in de speeltuin bij de Schans.

Laadpalen

In de wijk komen 3 openbare laadpalen met ieder 2 aansluitingen voor het opladen van elektrische voertuigen. In eerste instantie wordt 1 parkeervak per laadpaal gereserveerd voor het opladen van voertuigen. Als de vraag naar opladen in de komende jaren toeneemt, reserveren we 2 parkeervakken per laadpaal. Vattenfall plaatst de laadpalen, maar vanwege de grote vraag is nog niet bekend wanneer.

Informatie tijdens uitvoering

U kunt de voortgang van het project op uw smartphone of tablet volgen met de BouwApp. Deze app downloadt u gratis in de appstore (Google, Apple of Windows). In de app zoekt u naar ‘De Weelde’. Als u het project toevoegt aan uw favorieten, krijgt u automatisch een bericht als wij nieuwe informatie plaatsen.

Contactpersoon gemeente Drimmelen

Voor meer informatie over het woningbouwproject De Weelde kunt u contact opnemen met Willem Loeff. Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0162 (zonder kengetal).

Tekening
 

Toelichting tekening

Het inrichtingsplan is een tekening waarop de nieuwe woningen en de straten en plantsoenen zijn aangegeven. De wijk krijgt twee ontsluitingen voor het autoverkeer. Het Blokhuis sluit aan op de Norbartstraat en ’t Gezaaid op de Schansstraat. Tussen het Blokhuis en ’t Gezaaid is alleen fiets- en voetverkeer mogelijk. Dit wordt gedaan om de verkeersdruk op de omgeving te spreiden en om doorgaand verkeer te voorkomen.

In de wijk is veel ruimte voor openbaar groen. In de plantsoenen komen verschillende soorten bomen, heesters en hagen. In de groenstrook in het midden van de wijk leggen we een speeltuin aan. De rijbanen van het Slotje, het Blokhuis en ’t Gezaaid worden bestraat met rode gebakken klinkers en de parkeerplaatsen met grasstenen. Het historische straatbeeld van de Schansstraat herstellen we door de oude natuursteen keien weer terug te straten.