De Weelde - Terheijden

Vanaf december 2022 legt de gemeente de definitieve bestrating en het groen aan in nieuwbouwwijk De Weelde in Terheijden.

Het inrichtingsplan vindt u onderaan de pagina.

Planning en fasering

De straten, stoepen en het groen in de wijk leggen we in delen aan. Kort voor of na de oplevering van een woningblok leggen we de stoepen aan en plaatsen we lantaarnpalen. De rijbaan en parkeerplaatsen leggen we later aan, als er geen bouwverkeer meer door de straten komt en als de kluswerkzaamheden en verhuizingen grotendeels achter de rug zijn. De bestrating wordt aangebracht in de periode van december 2022 tot juli 2023. Het groen wordt in het najaar van 2023 aangebracht. We gaan er vanuit dat het werk uiterlijk in december 2023 gereed is.

Informatie tijdens uitvoering

U kunt de voortgang van het project op uw smartphone of tablet volgen met de BouwApp. Deze app downloadt u gratis in de appstore (Google, Apple of Windows). In de app zoekt u naar ‘De Weelde’. Als u het project toevoegt aan uw favorieten, krijgt u automatisch een bericht als wij nieuwe informatie plaatsen.

Contactpersoon gemeente Drimmelen

Voor meer informatie over het woningbouwproject De Weelde kunt u contact opnemen met Willem Loeff. Hij is bereikbaar via het algemene telefoonnummer 14 0162 (zonder kengetal).

Tekening
 

Toelichting tekening

Het inrichtingsplan is een tekening waarop de nieuwe woningen en de straten en plantsoenen zijn aangegeven. De wijk krijgt twee ontsluitingen voor het autoverkeer. Het Blokhuis sluit aan op de Norbartstraat en ’t Gezaaid op de Schansstraat. Tussen het Blokhuis en ’t Gezaaid is alleen fiets- en voetverkeer mogelijk. Dit wordt gedaan om de verkeersdruk op de omgeving te spreiden en om doorgaand verkeer te voorkomen.

In de wijk is veel ruimte voor openbaar groen. In de plantsoenen komen verschillende soorten bomen, heesters en hagen. In de groenstrook in het midden van de wijk leggen we een speeltuin aan. De rijbanen van het Slotje, het Blokhuis en ’t Gezaaid worden bestraat met rode gebakken klinkers en de parkeerplaatsen met grasstenen. Het historische straatbeeld van de Schansstraat herstellen we door de oude natuursteen keien weer terug te straten.