Dementievriendelijke gemeente

Sinds 15 maart 2018 heeft de gemeente Drimmelen de sticker ‘Dementievriendelijk’ ontvangen. De sticker staat symbool voor een dementievriendelijke gemeente Drimmelen.

Kenmerken dementievriendelijke gemeente

In een dementievriendelijke gemeente:

  • kunnen mensen met dementie zo lang mogelijk mee blijven doen in de samenleving;
  • maakt de gemeente begeleiding op maat mogelijk voor mensen met dementie en hun mantelzorgers;
  • vergroot de gemeente de kennis van dementie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap, bijvoorbeeld door het aanbieden van trainingen Omgaan met dementie.

Zo ontstaat een samenleving waarin zo veel mogelijk mensen weten hoe ze met mensen met dementie om moeten gaan.

Meer mensen met dementie dan je denkt

Op dit moment zijn er in de gemeente Drimmelen circa 430 mensen met dementie en 1290 mantelzorgers. Naar verwachting komt dit aantal in 2040 uit op 1100 mensen met dementie (bron: Alzheimer Nederland). Binnen de gemeente worden diverse activiteiten georganiseerd voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Daarnaast zijn er al verschillende organisaties en ondernemers die hun medewerkers trainen in het omgaan en herkennen van dementie. Ook medewerkers van de gemeente zelf hebben deze training gevolgd.

Samenwerkingspartners

Gemeente Drimmelen, Surplus Zorg, SWO, De Wijngaerd, Thebe Wijkverpleging werken samen aan een dementievriendelijke gemeente.

Signalenkaart

De gemeente Drimmelen heeft met de samenwerkingspartners een 10-signalenkaart gemaakt om mensen te informeren over het herkennen van dementie.

Bekijk hier deze 10-signalenkaart

Meer informatie

Voor meer informatie over hoe u mensen met dementie kunt helpen is er de website www.samendementievriendelijk.nl. Kijk daarnaast op www.alzheimer-nederland.nl voor algemene informatie over dementie.